Zorgverzekeraar gaat ggz-instellingen dwingen om digitale behandelingen aan te bieden

Disclaimer & leeswijzer onderzoek

Bij het bezoek van deze website met artikelen over onderzoeken en de uitkomsten hiervan verwacht je betrouwbare en actuele informatie. Ik besteed dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de artikelen op het Kennisblog Zorg. Het doel van het Kennisblog is in de eerste plaats informeren waarbij ik als auteur vooral NIET de lezer van mijn eigen standpunt probeer te overtuigen.

Maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan.
Houd daarom - bij het interpreteren van onderzoeksresultaten - altijd rekening met de volgende aandachtspunten:

- Onderzoeken hebben vrijwel altijd wel een of meerdere beperkingen (bv. in de onderzoeksopzet, onderzoeksmethode, bias e.d.). Vaak staan deze vermeld in het discussiestuk van het desbetreffende artikel.
- Onderzoekers kunnen een conflict of interest hebben zoals bijvoorbeeld sponsoring door farmaceutische bedrijven. Ook dit staat vaak vermeld in het desbetreffende onderzoeksartikel.
- Ga nooit alleen maar af op een abstract van een onderzoeksartikel (of op een artikel wat ik heb geschreven voor het Kennisblog), maar controleer de informatie ook zelf altijd nog op kwaliteit en betrouwbaarheid in de originele bron.

Je kunt onderzoek en artikelen tot op zekere hoogte beoordelen met hulpmiddelen, bijvoorbeeld met de beoordelingscriteria voor relevantie en betrouwbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Zorgverzekeraar CZ gaat van aanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) eisen dat ze een deels digitale blended behandeling aanbieden. Zo wil de verzekeraar de lange wachtlijsten in de ggz terugdringen. Bij het inkopen van zorg voor het jaar 2020 eist de verzekeraar dat ggz-instellingen waarmee zij zaken doet zelf digitale trajecten ontwikkelen, of mee gaan doen met de digitale trajecten die de pioniers in de ggz nu al gebruiken. Dit meldt Trouw.

Volgens CZ is een gecombineerde behandeling, deels online, deels in de spreekkamer, bewezen effectief bij het grootste deel van de psychische aandoeningen.

Wat de verzekeraar betreft moet iedere patiënt kunnen kiezen: of meteen beginnen via een digitaal traject, of op de wachtlijst voor een reguliere behandeling. “Zo kunnen we de schaarse capaciteit in de ggz beter inzetten voor groepen die we nog niet digitaal kunnen behandelen”, zegt Rens van Oosterhout, manager ggz bij CZ.

Het zal trouwens altijd gaan om een gemengd traject, waarbij een patiënt ook face-to-face-contact heeft, alleen minder vaak.