Zorgpremie stijgt in 2019 meer dan een tientje per maand. Zorgtoeslag ook omhoog.

Disclaimer & leeswijzer onderzoek

Bij het bezoek van deze website met artikelen over onderzoeken en de uitkomsten hiervan verwacht je betrouwbare en actuele informatie. Ik besteed dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de artikelen op het Kennisblog Zorg. Het doel van het Kennisblog is in de eerste plaats informeren waarbij ik als auteur vooral NIET de lezer van mijn eigen standpunt probeer te overtuigen.

Maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan.
Houd daarom - bij het interpreteren van onderzoeksresultaten - altijd rekening met de volgende aandachtspunten:

- Onderzoeken hebben vrijwel altijd wel een of meerdere beperkingen (bv. in de onderzoeksopzet, onderzoeksmethode, bias e.d.). Vaak staan deze vermeld in het discussiestuk van het desbetreffende artikel.
- Onderzoekers kunnen een conflict of interest hebben zoals bijvoorbeeld sponsoring door farmaceutische bedrijven. Ook dit staat vaak vermeld in het desbetreffende onderzoeksartikel.
- Ga nooit alleen maar af op een abstract van een onderzoeksartikel (of op een artikel wat ik heb geschreven voor het Kennisblog), maar controleer de informatie ook zelf altijd nog op kwaliteit en betrouwbaarheid in de originele bron.

Je kunt onderzoek en artikelen tot op zekere hoogte beoordelen met hulpmiddelen, bijvoorbeeld met de beoordelingscriteria voor relevantie en betrouwbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

De zorgpremie wordt in 2019 flink duurder. Dat meldt RTL Nieuws.
Het gemiddelde bedrag per maand zal volgend jaar oplopen tot 119,33 euro en op jaarbasis tot 1432 euro. Dat komt neer op een stijging van 10,33 euro per maand. Dat is een richtlijn voor zorgverzekeraars die in het najaar zelf hun tarieven bepalen.

Er is gelukkig ook nog goed nieuws voor huishoudens die zorgtoeslag ontvangen. Naast de verhoging van de premie gaat namelijk ook de zorgtoeslag flink omhoog. Voor eenpersoonshuishoudens stijgt de maximale toeslag met 92 euro. Voor meerpersoonshuishoudens stijgt de maximale zorgtoeslag met 277 euro.

Bron: RTL Nieuws