Wel of niet bemoeien met de gezondheid van werknemers

Disclaimer & leeswijzer onderzoek

Bij het bezoek van deze website met artikelen over onderzoeken en de uitkomsten hiervan verwacht je betrouwbare en actuele informatie. Ik besteed dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de artikelen op het Kennisblog Zorg. Het doel van het Kennisblog is in de eerste plaats informeren waarbij ik als auteur vooral NIET de lezer van mijn eigen standpunt probeer te overtuigen.

Maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan.
Houd daarom - bij het interpreteren van onderzoeksresultaten - altijd rekening met de volgende aandachtspunten:

- Onderzoeken hebben vrijwel altijd wel een of meerdere beperkingen (bv. in de onderzoeksopzet, onderzoeksmethode, bias e.d.). Vaak staan deze vermeld in het discussiestuk van het desbetreffende artikel.
- Onderzoekers kunnen een conflict of interest hebben zoals bijvoorbeeld sponsoring door farmaceutische bedrijven. Ook dit staat vaak vermeld in het desbetreffende onderzoeksartikel.
- Ga nooit alleen maar af op een abstract van een onderzoeksartikel (of op een artikel wat ik heb geschreven voor het Kennisblog), maar controleer de informatie ook zelf altijd nog op kwaliteit en betrouwbaarheid in de originele bron.

Je kunt onderzoek en artikelen tot op zekere hoogte beoordelen met hulpmiddelen, bijvoorbeeld met de beoordelingscriteria voor relevantie en betrouwbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Een meerderheid van directieleden vindt dat een gezonde werknemer niet alleen de verantwoordelijkheid is van de medewerker zelf, maar dat er ook een rol is weggelegd voor de werkgever. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Visma – Raet (voorheen Raet).

Ook werknemers zelf vinden het prettig als er aandacht is voor hun welzijn: 50 procent van de ruim 1.100 ondervraagde medewerkers geeft aan dat ze het belangrijk vinden dat hun werkgever tijd en geld besteedt aan gezondheid en vitaliteit. 26 procent noemt het zelfs zeer belangrijk.

Toch vindt maar liefst 78 procent van de medewerkers dat privéproblemen voor hun eigen rekening komen. Ook de verantwoordelijkheid voor overgewicht ligt bij de medewerker, vindt 86 procent. Bij een ongezonde levensstijl (roken en overmatige alcoholgebruik) ligt dat percentage zelfs op 91 procent.

Voor directieleden is het belangrijkste doel van een vitaliteitsprogramma op de werkvloer de langdurige inzetbaarheid van werknemers (71 procent). Het verzuim omlaag krijgen vinden ze van ondergeschikt belang (35 procent). Opvallend is dat het voor leidinggevenden andersom is: 53 procent van hen vindt duurzame inzetbaarheid belangrijk, maar nog iets meer leidinggevenden (54 procent) willen direct het verzuim omlaag brengen.

Wat zijn de ervaringen bij jou op je werk? Geef je reactie door via de social media of op info@gezondheidszorgportaal.nl .