Wat is de optimale lithiumspiegel voor onderhoudsbehandeling bij ouderen met een bipolaire stoornis?

Lithium neemt een belangrijke plaats in bij de behandeling van bipolaire stoornissen, zowel in de acute fase als tijdens de onderhoudsbehandeling. Lange tijd is gesuggereerd dat ouderen met een #bipolaire #stoornis in de onderhoudsfase van hun behandeling op een lagere #bloedspiegel kunnen worden ingesteld dan jongere volwassenen onder de 65 jaar, namelijk tussen de 0,4-0,6 mmol/l. Dit vanwege het risico op meer #bijwerkingen en lagere #therapietrouw bij hogere spiegels en vanwege de aanname dat lagere lithiumspiegels dan bij jongere volwassenen voldoende zouden zijn ter preventie van een recidief. In dit artikel presenteren wij de evidentie voor deze bewering en adviseren wij om ouderen in de onderhoudsfase van hun behandeling niet op een lagere #lithiumspiegel in te stellen dan jongere volwassenen en met name niet te streven naar een spiegel onder de 0,6 mmol/l.

Ga naar dit item op Psyfar. Let op: een abonnement is benodigd.