Voortgangsrapportage Programma ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en Trots op elke locatie’

Voortgangsrapportage Programma ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en Trots op elke locatie’

Het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’ is bedoeld om de verpleeghuiszorg merkbaar en meetbaar te verbeteren. Daar is extra geld voor beschikbaar; vorig jaar al 435 miljoen, 600 miljoen extra in 2019 en dat bedrag loopt op tot jaarlijks 2,1 miljard extra vanaf 2021. De eerste voortgangsrapportage laat nu zien dat er door de sector heel hard is gewerkt.

De meeste feiten en cijfers zijn vooral een nulmeting. Zorgaanbieders laten zien hoe zij meer personeel inzetten, hoe technologie de handen vrijmaakt voor verzorgenden, hoe de regeldruk wordt verminderd en ruimte ontstaat voor extra activiteiten voor ouderen.
Je ziet het voorzichtig terug in de cijfers: de cliënttevredenheid is gestegen; verpleeghuizen maken kwaliteitsplannen, al 105 verpleeghuizen maken gebruik van het kwaliteitsverbetertraject ‘waardigheid en trots op locatie’; er zijn meer stage- en opleidingsplekken en er gaan meer mensen werken in de verpleeghuiszorg. In 2017 al 8000 mensen extra, in de 1e helft van 2018 nog eens 5000.

Voortgangsrapportage Programma ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en Trots op elke locatie’

Top Categories

1
Hulp nodig?
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: Deze functie is bedoeld voor communicatie tussen een websitebezoeker en de redactie. Dit kan zowel een zorgprofessional als een patiënt zijn. Echter, er wordt geen medische informatie of advies gegeven.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Kennisblog
Gezondheidszorgportaal.nl
Powered by