Minister Bruins heeft besloten om de verplichte bekendmaking van het BIG-nummer voorlopig niet te handhaven. De bedoeling van VWS was dat zorgverleners die een BIG-registratie hebben, vanaf 1 april hun BIG-nummer zichtbaar zouden maken op facturen, briefpapier, op bordjes van wachtkamers, op websites en zelfs in hun Twitter- of Facebook-accounts. Bruins gaat nu eerst in gesprek met werkgevers, artsen, patiënten, zorgverzekeraars en verpleegkundigen en verzorgenden om te kijken hoe een betere vindbaarheid van zorgverleners in het BIG-register op een goede manier kan worden bereikt. Met deze pas op de plaats reageert Bruins op een brandbrief die V&VN samen met artsen en huisartsen heeft gestuurd.