Toolkit ‘Bewust gebruik van psychofarmaca’

Toolkit ‘Bewust gebruik van psychofarmaca’

Cliënten in de ouderen- en gehandicaptenzorg krijgen regelmatig psychofarmaca als ze probleemgedrag vertonen. 1 op de 4 bewoners met dementie bijvoorbeeld krijgt een antipsychoticum voorgeschreven (Monitor Woonvormen Dementie, 2015, Trimbos-instituut). Vaak onnodig, want er zijn voldoende alternatieven beschikbaar. Doel van het programma ‘Beter af met minder: bewust gebruik psychofarmaca’ is om dit oneigenlijk gebruik van psychofarmaca terug te dringen. Vilans werkt daarin samen met onderzoekers van het UMCG en het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie. Het project wordt in mei 2019 afgerond.

Met de Toolkit ‘Bewust gebruik van psychofarmaca’ – beschikbaar via www.zorgvoorbeter.nl – kunnen zorgprofessionals nu al aan de slag om het onjuist gebruik van psychofarmaca bij mensen met dementie te voorkomen of te verminderen. Het vraagt namelijk om een gedegen en doordachte aanpak. Die aanpak richt zich op het beter begrijpen van en inspelen op probleemgedrag als onderdeel van goede en belevingsgerichte zorg.

De volgende onderdelen zijn in de toolkit opgenomen:

1
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: medische informatie wordt niet gegeven. Misbruik van dit mobiele nummer wordt bestraft met een blokkade.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Gezondheidszorgportaal.nl
Powered by