Studie: ‘Anticholinerge medicijnen kunnen risico op dementie vergroten’

Disclaimer & leeswijzer onderzoek

Bij het bezoek van deze website met artikelen over onderzoeken en de uitkomsten hiervan verwacht je betrouwbare en actuele informatie. Ik besteed dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de artikelen op het Kennisblog Zorg. Het doel van het Kennisblog is in de eerste plaats informeren waarbij ik als auteur vooral NIET de lezer van mijn eigen standpunt probeer te overtuigen.

Maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan.
Houd daarom - bij het interpreteren van onderzoeksresultaten - altijd rekening met de volgende aandachtspunten:

- Onderzoeken hebben vrijwel altijd wel een of meerdere beperkingen (bv. in de onderzoeksopzet, onderzoeksmethode, bias e.d.). Vaak staan deze vermeld in het discussiestuk van het desbetreffende artikel.
- Onderzoekers kunnen een conflict of interest hebben zoals bijvoorbeeld sponsoring door farmaceutische bedrijven. Ook dit staat vaak vermeld in het desbetreffende onderzoeksartikel.
- Ga nooit alleen maar af op een abstract van een onderzoeksartikel (of op een artikel wat ik heb geschreven voor het Kennisblog), maar controleer de informatie ook zelf altijd nog op kwaliteit en betrouwbaarheid in de originele bron.

Je kunt onderzoek en artikelen tot op zekere hoogte beoordelen met hulpmiddelen, bijvoorbeeld met de beoordelingscriteria voor relevantie en betrouwbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Een studie, uitgevoerd door de Universiteit van Nottingham, heeft aangetoond dat er een bijna 50% verhoogd risico is op #dementie bij patiënten van 55 jaar en ouder die dagelijks krachtige #anticholinerge #medicatie gebruiken gedurende 3 jaar of meer. De resultaten zijn gepubliceerd in #JAMA Internal Medicine.

Het onderzoek keek naar de medische dossiers van 5869 patiënten met een diagnose van dementie en 225.574 patiënten zonder diagnose van dementie, alle 55 jaar en ouder en geregistreerd bij Britse huisartsen die gegevens bijdroegen aan de QResearch-database, tussen 1 januari 2004 en 31 januari 2016.

De onderzoeksresultaten toonden verhoogde risico’s op dementie voor anticholinergica in het algemeen en specifiek voor de anticholinergische antidepressiva, antipsychotica, antiparkinsons-geneesmiddelen, blaasgeneesmiddelen en epilepsiemedicijnen na de verwerking van andere risicofactoren voor dementie.

Er werden geen verhoogde risico’s gevonden voor de andere soorten anticholinergica die werden onderzocht, zoals antihistaminica en gastro-intestinale geneesmiddelen.