Sociale uitsluiting risicofactor voor psychotische symptomen

Minderheidsgroepen hebben een veel grotere kans om schizofrenie te ontwikkelen. Dat stelt Martin Gevonden in zijn proefschrift The odd one out. Tijdens zijn promotieonderzoek toetst hij de social defeat-hypothese. Deze stelt dat herhaalde blootstelling aan de negatieve ervaring van sociale uitsluiting een belangrijke risicofactor is voor het ontwikkelen van schizofrenie. Dit meldt Medisch Contact.

Het ervaren van sociale uitsluiting lijkt dan ook de gemene deler te zijn van bekende risicofactoren voor het ontwikkelen van schizofrenie, waaronder migratie, het opgroeien in een stad, een laag IQ en problemen met lezen, schrijven of rekenen.

Gevonden concludeert dat de uitkomsten van zijn onderzoek een ondersteuning vormen voor de social defeat-hypothese. Hiermee kan sociale uitsluiting volgens hem gezien worden als een sterke kandidaat in de verklaring voor het ontstaan van psychotische stoornissen.

Lees volledige bericht