Snel een eerstelijnsbed: Zorgbedden voor ouderen vinden

Dankzij de ZorgbedMB-app kunnen zorgverleners nu snel het gewenste eerstelijnsbed regelen. De app geeft snel zicht op waar een bed beschikbaar is.

De website van ZorgbedMB en de app ZorgbedMB zijn voor iedereen te gebruiken. De gebruiker klikt door een stappenplan met vragen (triageboom) en krijgt te zien welk type zorg passend is. Dat kan een van de volgende zorgtypen zijn: ziekenhuis, respijtzorg, WLZ-crisisbed, wijkverpleging of ELV-hoog of -laag. Als een ELV-hoog of -laag bed passend is, toont de app hoeveel bedden er momenteel vrij zijn bij de deelnemende zorginstellingen.

VVT-instellingen moeten het bijwerken van vrije bedden wel in het werkproces opnemen. Het is nodig dat administratief medewerkers tijdens kantooruren regelmatig de beschikbare bedden bijwerken op de website. Daarnaast kunnen de specialisten ouderengeneeskunde zelf in de app de capaciteit aanpassen, bijvoorbeeld na het aannemen van een opname in de avond, nacht en het weekend. Het aanpassen van de beddencapaciteit van je zorginstelling kan via de app of door in te loggen op de website van ZorgbedMB

De app is ontwikkeld vanuit en wordt beheerd door het Zorgnetwerk-Midden Brabant. Momenteel wordt de app alleen in de regio Midden-Brabant gebruikt. Veel andere regio’s hebben belangstelling getoond. Er wordt op dit moment gewerkt aan uitbreiding van de functionaliteit van de app voor de GRZ (geriatrische revalidatiezorg)-bedden.

Alle informatie is te vinden op de website van ZorgbedMB. De ZorgbedMB-app is gratis te downloaden voor iOS (App Store) en Android (Play Store). 

Recommended For You

About the Author: GZP Redactie

1
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: medische informatie wordt niet gegeven. Misbruik van dit mobiele nummer wordt bestraft met een blokkade.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Gezondheidszorgportaal.nl
Powered by