Slapeloosheid vergroot het risico op hart- en vaatziekten

Goedemorgen! Lekker geslapen?
Al eerder schreef ik over het risico op dementie bij chronische slaapproblemen, maar ook dat je hersenen in je slaap schoongespoeld worden door hersengolven. In een nieuwe 10-jarige cohortstudie onder 0,5 miljoen volwassenen – waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in Neurology – is nu ook een link gelegd tussen slaapproblemen en een verhoogd risico op een beroerte, een hartinfarct en andere cardio-cerebrale vaatziekten (CCVD). Heerlijk nieuws voor de chronische niet-slapers onder ons.

Onderzoekers ontdekten dat in- en doorslaapproblemen, te vroeg ontwaken en functioneringsproblemen overdag waren gekoppeld aan een verhoogd risico op (CCVD) van respectievelijk 7%, 9% en 13%.
Vergeleken met degenen die geen slapeloosheidssymptomen hebben, vonden de onderzoekers dat één slapeloosheidssymptoom bovendien gekoppeld was aan een 7% verhoogde incidentie van CCVD, twee symptomen aan een 10% verhoogde incidentie en drie symptomen aan een 18% verhoogde incidentie. Volgens de onderzoekers lopen volwassenen met meerdere slapeloosheidssymptomen dus een nog hoger risico op het ontwikkelen van hartaandoeningen of beroertes.

Voor het geval je nu niet meer kunt slapen, er is ook goed nieuws. Enige voorzichtigheid bij het interpreteren van de bevindingen is op zijn plaats vanwege o.a. het “zeer kleine” algemene effect.  Andere mogelijke beperkingen van deze studie zijn de eenmalige beoordeling van symptomen bij aanvang en daarnaast het gebruik van  zelfrapportage. “De robuustheid van de statistische vergelijkingen in dit onderzoek is te wijten aan de enorme steekproefomvang. Er zijn een enorm aantal mogelijke verklaringen voor dat effect. Ik zou deze studie voorzichtig willen interpreteren”, aldus een neuroloog die niet betrokken was bij de studie. Een andere belangrijke beperking is het gebrek aan objectieve metingen van slaap om te corrigeren voor slaapapneu en andere organische slaapstoornissen die nauw samenhangen met cardiovasculaire of cerebrovasculaire aandoeningen.

Toch biedt dit grote, longitudinale onderzoek meer bewijs dat zelfgerapporteerde slapeloosheidsklachten die minstens drie keer per week voorkomen door artsen serieus moeten worden genomen.
Weltrusten!

Insomnia symptoms and risk of cardiovascular diseases among 0.5 million adults.
Bang Zheng, Canqing Yu, Jun Lv, Yu Guo, Zheng Bian, Mi Zhou, Ling Yang, Yiping Chen, Xiaojun Li, Ju Zou, Feng Ning, Junshi Chen, Zhengming Chen, Liming Li, Neurology Nov 2019.

#slaap #slapeloosheid #beroerte #hartaanval

1
Hulp nodig?
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: Deze functie is bedoeld voor communicatie tussen een websitebezoeker en de redactie. Dit kan zowel een zorgprofessional als een patiënt zijn. Echter, er wordt geen medische informatie of advies gegeven.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Kennisblog