Review: ‘stimulantia en andere ADHD-medicijnen zijn veilig en veroorzaken geen ernstige hart- en vaatziekten’

Disclaimer & leeswijzer onderzoek

Bij het bezoek van deze website met artikelen over onderzoeken en de uitkomsten hiervan verwacht je betrouwbare en actuele informatie. Ik besteed dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de artikelen op het Kennisblog Zorg. Het doel van het Kennisblog is in de eerste plaats informeren waarbij ik als auteur vooral NIET de lezer van mijn eigen standpunt probeer te overtuigen.

Maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan.
Houd daarom - bij het interpreteren van onderzoeksresultaten - altijd rekening met de volgende aandachtspunten:

- Onderzoeken hebben vrijwel altijd wel een of meerdere beperkingen (bv. in de onderzoeksopzet, onderzoeksmethode, bias e.d.). Vaak staan deze vermeld in het discussiestuk van het desbetreffende artikel.
- Onderzoekers kunnen een conflict of interest hebben zoals bijvoorbeeld sponsoring door farmaceutische bedrijven. Ook dit staat vaak vermeld in het desbetreffende onderzoeksartikel.
- Ga nooit alleen maar af op een abstract van een onderzoeksartikel (of op een artikel wat ik heb geschreven voor het Kennisblog), maar controleer de informatie ook zelf altijd nog op kwaliteit en betrouwbaarheid in de originele bron.

Je kunt onderzoek en artikelen tot op zekere hoogte beoordelen met hulpmiddelen, bijvoorbeeld met de beoordelingscriteria voor relevantie en betrouwbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

ADHD-medicijnen hebben cardiovasculaire effecten, waaronder een verhoogde #bloeddruk. Een nieuwe review – gepubliceerd in Pediatric Hypertension – laat opnieuw zien dat het grootste deel van het bewijs aangeeft dat #stimulantia en andere ADHD-medicijnen veilig zijn en geen ernstige hart- en vaatziekten veroorzaken. De bloeddruk moet zorgvuldig worden beoordeeld op het moment van ADHD-diagnose, onder andere omdat sommige gedragsveranderingen vergelijkbaar met #ADHD kunnen worden geassocieerd met hypertensie.

Yamaguchi, I. & Hanevold, C. Curr Hypertens Rep (2019) 21: 60. https://doi.org/10.1007/s11906-019-0968-1