Attention-deficit / hyperactivity disorder (ADHD) is sterk geassocieerd met de vertraagde slaapfase-stoornis, een circadiane ritme slaap-waakstoornis, die voorkomt bij 73-78% van de kinderen en volwassenen met ADHD. Naast de vertraagde slaapfase stoornis, vergezellen verschillende andere slaapstoornissen ADHD, zowel bij kinderen als bij volwassenen. ADHD is de oorzaak of het gevolg van slaapstoornissen, of ze kunnen een gedeelde etiologische en genetische achtergrond hebben. In deze recent gepubliceerde review wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis over de relatie tussen het circadiane ritme, slaapstoornissen en ADHD.

Ook worden de verschillende routes besproken die het verband tussen ADHD-symptomen en vertraagde slaap kunnen verklaren, uitgaande van genetica, gedragsaspecten, blootstelling aan daglicht tot het functioneren van het oog.

De door de onderzoekers besproken behandelopties zijn gericht op verbetering van slaapkwaliteit, kwantiteit en fase-resetten, door middel van het verbeteren van slaaphygiëne, chronotherapie, behandeling van specifieke slaapstoornissen, en door versterking van bepaalde neuronale netwerken die bij slaap zijn betrokken, bijv. door sensorimotorische ritme neurofeedback .

Tenslotte wordt door de auteurs de belangrijkste vraag aangepakt: moet ADHD opnieuw gedefinieerd worden? De auteurs stellen een nieuwe kijk op ADHD voor, waarbij een deel van de ADHD-symptomen het gevolg zijn van chronische slaapstoornissen, met het meeste bewijs voor het vertraagde circadiane ritme als het onderliggende mechanisme. Deze substantiële subgroep zou een behandeling van de slaapstoornis moeten krijgen als aanvulling op de behandeling van ADHD-symptomen, aldus de onderzoekers in de review.

Meer informatie

Geef een reactie