Preventie van depressie met digitale cognitieve gedragstherapie voor insomnie (dCGT-i): een gerandomiseerde gecontroleerde studie

Preventie van depressie met digitale cognitieve gedragstherapie voor insomnie (dCGT-i): een gerandomiseerde gecontroleerde studie

Insomnie is een veel voorkomende voorloper van depressie. Desondanks is het potentieel voor behandeling van insomnie om depressie te voorkomen nog niet aangetoond. Cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-i) vermindert effectief gelijktijdige symptomen van insomnie en depressie en kan tevens digitaal worden gegeven (dCGT-i). Het blijft echter onduidelijk of de behandeling van insomnie leidt tot langdurige vermindering en preventie van depressie. Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie onderzocht de werkzaamheid van dCGT-i bij het verminderen en voorkomen van depressie gedurende een follow-up periode van 1 jaar.

Patiënten met insomnie (gediagnosticeerd a.d.h.v. DSM-5) werden willekeurig toegewezen aan dCGT-i of een aandachtscontrolegroep. De follow-up steekproef omvatte 358 patiënten welke dCGT-i ontvingen en 300 patiënten welke deelnamen aan alleen online slaapeducatie. De primaire uitkomstmaten waren de relatieve ratio’s voor depressie na 1 jaar follow-up.

Na 1 jaar follow-up bleef de ernst van de depressie significant lager in de dCGT-i groep ten opzichte van de controlegroep. Bovendien was het aantal personen dat na 1 jaar follow-up geen depressie rapporteerde 51% hoger in de dCGT-i groep ten opzichte van de controlegroep. Bij patiënten met minimale tot geen depressie bij aanvang was de incidentie van matige tot ernstige depressie na 1 jaar follow-up met 50% verminderd in de dCGT-i groep ten opzichte van de controlegroep.

Philip Cheng, David A Kalmbach, Gabriel Tallent, Christine Lm Joseph, Colin A Espie, Christopher L Drake, Depression prevention via digital cognitive behavioral therapy for insomnia: a randomized controlled trial, Sleep, Volume 42, Issue 10, October 2019, zsz150, https://doi.org/10.1093/sleep/zsz150

#depressie #cgt #insomnie #cgt-i #dcgt-i #cognitieve #gedragstherapie #slaapstoornissen

1
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: medische informatie wordt niet gegeven. Misbruik van dit mobiele nummer wordt bestraft met een blokkade.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Gezondheidszorgportaal.nl
Powered by