Prevalentie van ADHD bij slachtoffers van ongevallen: resultaten van de PRADA-studie

Disclaimer & leeswijzer onderzoek

Bij het bezoek van deze website met artikelen over onderzoeken en de uitkomsten hiervan verwacht je betrouwbare en actuele informatie. Ik besteed dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de artikelen op het Kennisblog Zorg. Het doel van het Kennisblog is in de eerste plaats informeren waarbij ik als auteur vooral NIET de lezer van mijn eigen standpunt probeer te overtuigen.

Maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan.
Houd daarom - bij het interpreteren van onderzoeksresultaten - altijd rekening met de volgende aandachtspunten:

- Onderzoeken hebben vrijwel altijd wel een of meerdere beperkingen (bv. in de onderzoeksopzet, onderzoeksmethode, bias e.d.). Vaak staan deze vermeld in het discussiestuk van het desbetreffende artikel.
- Onderzoekers kunnen een conflict of interest hebben zoals bijvoorbeeld sponsoring door farmaceutische bedrijven. Ook dit staat vaak vermeld in het desbetreffende onderzoeksartikel.
- Ga nooit alleen maar af op een abstract van een onderzoeksartikel (of op een artikel wat ik heb geschreven voor het Kennisblog), maar controleer de informatie ook zelf altijd nog op kwaliteit en betrouwbaarheid in de originele bron.

Je kunt onderzoek en artikelen tot op zekere hoogte beoordelen met hulpmiddelen, bijvoorbeeld met de beoordelingscriteria voor relevantie en betrouwbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

In eerder onderzoek is reeds een verhoogd risico op ongevallen en letsel bij ADHD-patiënten aangetoond, dat mogelijk zou kunnen worden verminderd door medicamenteuze behandeling. In deze nieuwe studie is de prevalentie van ADHD bij volwassenen in een populatie met traumachirurgie onderzocht waarbij tevens de ongevalsmechanismen en omstandigheden, die specifiek kunnen zijn voor ADHD-patiënten, zijn vergeleken met de algemene bevolking.

Er zijn 905 slachtoffers van ongevallen gescreend op ADHD met behulp van de ASRS 18-item zelfrapportvragenlijst. De demografische basisgegevens en de omstandigheden van de ongevallen werden ook beoordeeld. De prevalentie van ADHD bij volwassenen bleek 6,18% te zijn in de steekproef van patiënten met traumachirurgie. Slachtoffers van ADHD-ongevallen rapporteerden aanzienlijk hogere percentages afleiding, stress en overmoedigheid in vergelijking met niet-ADHD-slachtoffers. Overmoedigheid en dromerigheid als causale mechanismen voor de ongevallen bleven significant hoger bij ADHD-patiënten na correctie voor meervoudige vergelijking. ADHD-patiënten meldden bovendien een geschiedenis van meerdere ongevallen.

De meerderheid van de ADHD-patiënten in de steekproef was niet eerder gediagnosticeerd en ontving dus ook geen behandeling. De resultaten suggereren dat algemene ADHD-screening bij traumachirurgische patiënten nuttig kan zijn om verdere ongevallen bij ADHD-patiënten te voorkomen. Bovendien suggereren de onderzoekers dat psycho-educatie met betrekking tot specifieke causale ongevalsmechanismen moet worden geïmplementeerd in ADHD-therapie om de incidentie van ongevallen bij deze doelgroep te verminderen. #adhd #ongevallen #trauma

J. Clin. Med. 2019, 8(10), 1643; https://www.mdpi.com/2077-0383/8/10/1643