Personeelsbeleid verpleeghuizen: werk aan de winkel!

Disclaimer & leeswijzer onderzoek

Bij het bezoek van deze website met artikelen over onderzoeken en de uitkomsten hiervan verwacht je betrouwbare en actuele informatie. Ik besteed dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de artikelen op het Kennisblog Zorg. Het doel van het Kennisblog is in de eerste plaats informeren waarbij ik als auteur vooral NIET de lezer van mijn eigen standpunt probeer te overtuigen.

Maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan.
Houd daarom - bij het interpreteren van onderzoeksresultaten - altijd rekening met de volgende aandachtspunten:

- Onderzoeken hebben vrijwel altijd wel een of meerdere beperkingen (bv. in de onderzoeksopzet, onderzoeksmethode, bias e.d.). Vaak staan deze vermeld in het discussiestuk van het desbetreffende artikel.
- Onderzoekers kunnen een conflict of interest hebben zoals bijvoorbeeld sponsoring door farmaceutische bedrijven. Ook dit staat vaak vermeld in het desbetreffende onderzoeksartikel.
- Ga nooit alleen maar af op een abstract van een onderzoeksartikel (of op een artikel wat ik heb geschreven voor het Kennisblog), maar controleer de informatie ook zelf altijd nog op kwaliteit en betrouwbaarheid in de originele bron.

Je kunt onderzoek en artikelen tot op zekere hoogte beoordelen met hulpmiddelen, bijvoorbeeld met de beoordelingscriteria voor relevantie en betrouwbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Er is werk aan de winkel als het gaat om de personeelssamenstelling in verpleeghuizen. Dit blijkt uit een peiling onder 2.564 verpleegkundigen en verzorgenden. 

Sonja Kersten, directeur van V&VN: “Verzorgenden en verpleegkundigen staan er nu op drukke momenten te vaak alleen voor, en een zinvolle dagbesteding schiet er te vaak bij in, hoe goed onze verpleeghuiszorg verder ook is. De nieuwe aanpak moet de start zijn van verbetering van de verpleeghuiszorg en kwaliteit van leven van bewoners. En van een betere personeelssamenstelling, gebaseerd op wat bewoners én medewerkers nodig hebben. Dit is de tijd om als verpleegkundige of verzorgende op te staan voor goede zorg in een professionele omgeving. Om het initiatief te nemen voor betere roosters, schrapsessies tegen onnodige administraties te organiseren en het gesprek aan te gaan over beroepsvreemde taken. Of om een methode als plussen.team te gebruiken om samen te bepalen wat voor jouw team de drukke momenten zijn en hoe je ook dan goede zorg kunt bieden. Zo onderbouw je richting het management wat er nodig is, en kom je er niet alleen voor te staan. Voor veel verpleeghuizen en zorgprofessionals zal de nieuwe aanpak een omslag betekenen en daar willen we bij helpen.”

ActiZ-woordvoerder Frank van der Linden, bestuurder bij Zorggroep Tangenborgh uit Emmen: “Goede verpleeghuiszorg voor ouderen vereist optimale samenwerking tussen bewoners, verwanten, professionals en organisaties. Als 38% van de ondervraagden zegt dat ze bij de personele invulling van hun team onvoldoende betrokken wordt door hun leidinggevende, dan moeten we hier samen iets aan doen.”

Ook Van der Linden ziet de nieuwe aanpak als het begin van een langer traject om de kwaliteit van zorg te verbeteren: “In de kwaliteitsplannen voor 2019 komen er 10.000 extra banen bij. En we willen vanuit het kwaliteitsbudget extra kunnen investeren in aantrekkelijker randvoorwaarden die het werk makkelijker en plezieriger maken voor onze medewerkers, zoals bijvoorbeeld minder administratieve lasten. Het groeiende personeelstekort kan niet alleen worden opgevangen door meer mensen te werven en op te leiden. We willen dat de mensen die al in de zorg werken, dat ook met plezier blijven doen.’

De peiling is uitgevoerd om input op te halen voor de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hierin werkt V&VN met onder andere Actiz samen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Uitgangspunt is dat het personeelsbeleid beter afgestemd wordt op de wensen van bewoners.

De Stuurgroep heeft hiervoor een aanpak ontwikkeld met normen voor een goede personeelssamenstelling, instrumenten om die normen in de eigen organisatie toe te passen en indicatoren voor goed personeelsbeleid. De aanpak is opgenomen in het Register van het Zorginstituut en daarmee de standaard waarmee verpleeghuizen horen te werken.