In de afgelopen jaren maakte de zorg een grote ontwikkeling door, met veel nieuwe toetreders en organisatievormen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op een groot deel van deze zorgaanbieders. In 2017 bezocht de inspectie 146 nieuwe of nog onbekende zorgaanbieders in de ouderenzorg, thuiszorg, ggz en gehandicaptenzorg. 95 procent was niet op de hoogte van de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de zorg. Zorgaanbieders die bezocht zijn door de inspectie weten wel aan welke eisen de zorg moet voldoen. Zij halen bij een hertoets dan ook betere resultaten. Dit meldt IGJ.
Lees volledige artikel op Nationale Zorggids

Tagged: