Nascholing: Depotantipsychotica – theorie en praktijk

Disclaimer & leeswijzer onderzoek

Bij het bezoek van deze website met artikelen over onderzoeken en de uitkomsten hiervan verwacht je betrouwbare en actuele informatie. Ik besteed dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de artikelen op het Kennisblog Zorg. Het doel van het Kennisblog is in de eerste plaats informeren waarbij ik als auteur vooral NIET de lezer van mijn eigen standpunt probeer te overtuigen.

Maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan.
Houd daarom - bij het interpreteren van onderzoeksresultaten - altijd rekening met de volgende aandachtspunten:

- Onderzoeken hebben vrijwel altijd wel een of meerdere beperkingen (bv. in de onderzoeksopzet, onderzoeksmethode, bias e.d.). Vaak staan deze vermeld in het discussiestuk van het desbetreffende artikel.
- Onderzoekers kunnen een conflict of interest hebben zoals bijvoorbeeld sponsoring door farmaceutische bedrijven. Ook dit staat vaak vermeld in het desbetreffende onderzoeksartikel.
- Ga nooit alleen maar af op een abstract van een onderzoeksartikel (of op een artikel wat ik heb geschreven voor het Kennisblog), maar controleer de informatie ook zelf altijd nog op kwaliteit en betrouwbaarheid in de originele bron.

Je kunt onderzoek en artikelen tot op zekere hoogte beoordelen met hulpmiddelen, bijvoorbeeld met de beoordelingscriteria voor relevantie en betrouwbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

#Antipsychotica vormen een belangrijk onderdeel van de symptomatische behandeling van #psychotische #stoornissen, maar veel patiënten vinden het lastig om een langdurig voorgeschreven medicamenteuze (orale) #behandeling te volgen. Mits juist gebruikt, kunnen (langwerkende) #depotantipsychotica een waardevolle aanvulling zijn voor patiënten.

In deze #nascholing van ~75 minuten belicht psychiater dr. Rikus Knegtering verschillende aspecten van depotantipsychotica. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het fenomeen compliance, zoals:
 • Hoe vraag je ernaar en hoe meet je het
 • Welke factoren hebben er invloed op?
 • Hoe verandert het met de tijd en hoe kun je het beïnvloeden?
 • Algemene voor- en nadelen van langwerkende depotantipsychotica
 • Hoe ervaren patiënten depotantipsychotica?
 • Specifieke klinische aspecten van van orale vs. (langwerkende) depotantipsychotica, zoals:
 • Het risico op relaps en/of opname
 • Bijwerkingen en mortaliteit
 • Farmacologie van depotantipsychotica, zoals:
 • Welke verschillende middelen zijn er?
 • Waarop berust hun werking?
 • Hoe stel je iemand op de juiste manier in?

Accreditatie

Voor deze nascholing wordt accreditatie aangevraagd bij NVvP en VSR.