Methodiek persoonsgerichte zorg

Disclaimer & leeswijzer onderzoek

Bij het bezoek van deze website met artikelen over onderzoeken en de uitkomsten hiervan verwacht je betrouwbare en actuele informatie. Ik besteed dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de artikelen op het Kennisblog Zorg. Het doel van het Kennisblog is in de eerste plaats informeren waarbij ik als auteur vooral NIET de lezer van mijn eigen standpunt probeer te overtuigen.

Maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan.
Houd daarom - bij het interpreteren van onderzoeksresultaten - altijd rekening met de volgende aandachtspunten:

- Onderzoeken hebben vrijwel altijd wel een of meerdere beperkingen (bv. in de onderzoeksopzet, onderzoeksmethode, bias e.d.). Vaak staan deze vermeld in het discussiestuk van het desbetreffende artikel.
- Onderzoekers kunnen een conflict of interest hebben zoals bijvoorbeeld sponsoring door farmaceutische bedrijven. Ook dit staat vaak vermeld in het desbetreffende onderzoeksartikel.
- Ga nooit alleen maar af op een abstract van een onderzoeksartikel (of op een artikel wat ik heb geschreven voor het Kennisblog), maar controleer de informatie ook zelf altijd nog op kwaliteit en betrouwbaarheid in de originele bron.

Je kunt onderzoek en artikelen tot op zekere hoogte beoordelen met hulpmiddelen, bijvoorbeeld met de beoordelingscriteria voor relevantie en betrouwbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Hoe kun je de zorg en ondersteuning van jouw team (nog meer) op de persoon afstemmen, zodat de cliënt zorg op maat ervaart? Laat je inspireren door de methodiek ‘Op weg naar meer persoonsgerichte zorg‘. 

Of je nu werkt in de thuiszorg, in een verpleeghuis of in een huisartsenpraktijk, persoonsgerichte zorg kan overal toegepast worden. Jouw rol als zorgverlener is om de cliënt te coachen en te begeleiden naar een zo goed mogelijk leven met zijn ziekte of aandoening.

Individueel aan de slag of als team?

Je kunt individueel aan de slag met persoonsgerichte zorg. Maar de aanpak komt beter uit de verf als je als team eraan werkt. Als iedereen werkt vanuit dezelfde visie en benadering. Organisaties starten vaak een project ‘persoonsgerichte zorg’. Dan is er tijd en ruimte om stappen te zetten en het in te bedden in de organisatie.

Op weg naar meer persoonsgericht zorg

Wil jij met jouw team toewerken naar meer persoonsgerichte zorg? Gebruik dan de methodiek ‘Op weg naar meer persoonsgerichte zorg’. Daarin staan vijf stappen beschreven, creatieve werkvormen, tools, tips en praktijkvoorbeelden van anderen. De methodiek is ontwikkeld in de proeftuinen persoonsgerichte zorg. Dit project liep van 2015 tot 2017, waarin vier zorgorganisaties samen met Vilans een eigen aanpak ontwikkelden voor persoonsgerichte zorg.

Download de methodiek Op weg naar meer persoonsgerichte zorg (pdf)

Bron: Zorgvoorbeter.nl