Ledenpeiling personeelstekorten 1 jaar later: ‘Ik merk geen verschil’

Disclaimer & leeswijzer onderzoek

Bij het bezoek van deze website met artikelen over onderzoeken en de uitkomsten hiervan verwacht je betrouwbare en actuele informatie. Ik besteed dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de artikelen op het Kennisblog Zorg. Het doel van het Kennisblog is in de eerste plaats informeren waarbij ik als auteur vooral NIET de lezer van mijn eigen standpunt probeer te overtuigen.

Maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan.
Houd daarom - bij het interpreteren van onderzoeksresultaten - altijd rekening met de volgende aandachtspunten:

- Onderzoeken hebben vrijwel altijd wel een of meerdere beperkingen (bv. in de onderzoeksopzet, onderzoeksmethode, bias e.d.). Vaak staan deze vermeld in het discussiestuk van het desbetreffende artikel.
- Onderzoekers kunnen een conflict of interest hebben zoals bijvoorbeeld sponsoring door farmaceutische bedrijven. Ook dit staat vaak vermeld in het desbetreffende onderzoeksartikel.
- Ga nooit alleen maar af op een abstract van een onderzoeksartikel (of op een artikel wat ik heb geschreven voor het Kennisblog), maar controleer de informatie ook zelf altijd nog op kwaliteit en betrouwbaarheid in de originele bron.

Je kunt onderzoek en artikelen tot op zekere hoogte beoordelen met hulpmiddelen, bijvoorbeeld met de beoordelingscriteria voor relevantie en betrouwbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Na een jaar vol initiatieven om de personeelstekorten in de zorg aan te pakken, zien verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk helaas nog geen verbetering. Slechts 3% merkt dat de werkdruk is afgenomen. 69% zegt dat de werkdruk in het afgelopen jaar juist hoger is geworden. De roep om een hoger salaris en betere arbeidsvoorwaarden zwelt aan, net als de behoefte aan meer waardering, inspraak en zeggenschap. Een groeiende groep geeft aan de zorg te willen verlaten. Dit blijkt uit een herhaalonderzoek onder bijna 17.000 leden van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

Sonja Kersten, directeur van V&VN: “Vrijwel nergens ziet men de situatie verbeteren door de huidige aanpak. Er wordt veel gedaan om nieuwe mensen te vinden, maar dat zet te weinig zoden aan de dijk als er tegelijkertijd sprake is van een torenhoge uitstroom. Want als die nieuwe medewerkers weer pijlsnel de zorg verlaten – omdat er te weinig begeleiding is, omdat ze taken moeten uitvoeren waar ze niet voor zijn opgeleid – dan ben je aan het dweilen met de kraan open. Verpleegkundigen en verzorgenden weten als geen ander wat er op de werkvloer werkt en wat niet. De praktijk is helaas dat zij door werkgevers nog te weinig worden betrokken. Terwijl het juist de werkgevers zijn die nog onvoldoende in actie zijn gekomen om het werk aantrekkelijker te maken, met minder administratieve rompslomp en meer waardering en meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Infographic onderzoek personeelstekort V&VN