Kies alternatieven voor dwang in de psychiatrie

Waarom maakt de overheid deze drastische inbreuken op menselijke autonomie überhaupt mogelijk? Hoe kun je in overleg met de patiënt dwang gebruiken? En als de psychiatrische zorg zegt terughoudend te willen zijn met het gebruik van dwang, waarom zagen we na de vorige vergelijkbare nieuwe wetgeving dan een doorlopend toenemen van dwingende machtsuitoefening binnen de psychiatrie?

De belangrijkste vraag blijft waarom 150 mensen zonder uitgebreide kennis over psychiatrie over een wet beslissen die vergaande invloed heeft op de geestelijke gezondheidszorg. Net als bij het onderwijs beslissen bureaucratische politici en ambtenaren over zaken waar zij weinig tot geen praktische ervaring mee hebben. Erger zelfs, ze gaan vaak in tegen de expliciete wensen van de professionals. Het wordt tijd om serieus te kijken naar opties om meer beslissingsmogelijkheden te leggen bij de mensen die aan het bed staan.

Lees het volledige artikel in de Volkskrant.