Steeds meer mensen hebben te maken met een netwerk van verschillende professionele zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers, vooral bij een opeenstapeling van fysieke, mentale en sociale problemen. In het advies ‘Heft in eigen hand’ uit 2017 stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) dat deze persoonlijke zorgnetwerken het vertrekpunt zouden moeten zijn voor het verbeteren van zorg en ondersteuning in de toekomst. Op deze interactieve pagina is de hoofdlijn van dit advies prachtig visueel uitgewerkt.