Gemiddelde dosering methylfenidaat effectiever dan hogere dosering bij kinderen met ADHD

Disclaimer & leeswijzer onderzoek

Bij het bezoek van deze website met artikelen over onderzoeken en de uitkomsten hiervan verwacht je betrouwbare en actuele informatie. Ik besteed dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de artikelen op het Kennisblog Zorg. Het doel van het Kennisblog is in de eerste plaats informeren waarbij ik als auteur vooral NIET de lezer van mijn eigen standpunt probeer te overtuigen.

Maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan.
Houd daarom - bij het interpreteren van onderzoeksresultaten - altijd rekening met de volgende aandachtspunten:

- Onderzoeken hebben vrijwel altijd wel een of meerdere beperkingen (bv. in de onderzoeksopzet, onderzoeksmethode, bias e.d.). Vaak staan deze vermeld in het discussiestuk van het desbetreffende artikel.
- Onderzoekers kunnen een conflict of interest hebben zoals bijvoorbeeld sponsoring door farmaceutische bedrijven. Ook dit staat vaak vermeld in het desbetreffende onderzoeksartikel.
- Ga nooit alleen maar af op een abstract van een onderzoeksartikel (of op een artikel wat ik heb geschreven voor het Kennisblog), maar controleer de informatie ook zelf altijd nog op kwaliteit en betrouwbaarheid in de originele bron.

Je kunt onderzoek en artikelen tot op zekere hoogte beoordelen met hulpmiddelen, bijvoorbeeld met de beoordelingscriteria voor relevantie en betrouwbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Steeds verhogen van de dosis van methylfenidaat tot een bepaald punt levert geen extra behandelvoordeel op voor een kind, suggereert nieuw onderzoek. Onderzoekers voerden een meta-analyse uit van 18 onderzoeken met meer dan 600 kinderen met ADHD.

Resultaten toonden aan dat zowel lage als hoge doses methylfenidaat, vergeleken met placebo, een vrijwel identieke impact hadden op neurocognitieve taken gerelateerd aan impulsiviteit. Het sterkste effect op de testresultaten werd echter gevonden met de gemiddelde dosis. Verdere verhoging van de dosis voorbij de gemiddelde dosis had enig effect op gedragsfactoren, maar niet meer op impulsiviteit.

De hoofdboodschap van de studie is dat “als je begint te titreren en je hogere en hogere doses geeft en het niets doet, houd er dan rekening mee dat het niet altijd een hogere dosis is die een beter effect geeft”, aldus Karen Vertessen, arts en promovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vertessen presenteerde de bevindingen op het 32e congres van de European College of Neuropsychopharmacology (ECNP). #adhd #ritalin #methylfenidaat #methylphenidate

https://lnkd.in/ezH26YH