Geen ernstige cardiovasculaire risico’s bij kinderen met ADHD of ASS die psychostimulantia of atomoxetine gebruiken, ook niet op lange termijn

In nieuw onderzoek zijn géén aanwijzingen gevonden voor een verhoogd ernstig cardiovasculair risico bij kinderen en adolescenten die psychostimulantia of atomoxetine gebruiken. De resultaten van 2 case-control studies – uitgevoerd binnen cohorten van 2.240.774 kinderen en adolescenten met ADHD en 326.221 met ASS – zijn online gepubliceerd in CNS Drugs.

De nieuwe bevindingen ​(Houghton, de Vries, & Loss, 2019)​ komen grotendeels overeen met eerder onderzoek. In zeven van de negen eerdere onderzoeken die in een recent literatuuronderzoek zijn opgenomen, zijn ook geen associaties gevonden tussen stimulerende middelen en het cardiovasculaire risico bij kinderen ​(Zito & Burcu, 2017)​. Ook zijn de gegevens over het algemeen consistent met een recente meta-analyse van methylfenidaat, atomoxetine en/of placebo waaruit ook geen (toename van) ernstige cardiale bijwerkingen naar voren kwam ​(Liang et al., 2018)​.

Lange termijn effecten
Van psychostimulantia en atomoxetine is aangetoond dat het de bloeddruk, hartslag en QT-interval verhoogt bij kinderen en adolescenten. Daarentegen zijn er tegenstrijdige resultaten dat cardiovasculaire bijwerkingen van korte duur zouden zijn en van geringe klinische betekenis.
Uit een eerder in 2019 gepubliceerde data-analyse van een grote steekproef van 466 kinderen tussen 7-17 jaar die gedurende 12 jaar poliklinisch werden behandeld met psychostimulantia is echter gebleken dat de behandeling met psychostimulantia op de lange termijn (12 jaar) geen negatieve effecten geeft ​(Conzelmann et al., 2019)​. Veel ADHD-patiënten hadden aan het begin van de behandeling een verhoogde bloeddruk. Gedurende de periode van 12 jaar daalde echter zowel de systolische als diastolische bloeddruk. De diastolische bloeddruk daalde vooral met langwerkende psychostimulantia en de systolische bloeddruk daalde bij een langere behandelduur. De hartslag werd helemaal niet beïnvloed. Het BMI daalde alleen licht bij meisjes.

Over het algemeen lijken psychostimulantia in de praktijk – ook op langere termijn – veilig op cardiovasculair gebied. Om de eventuele negatieve effecten van psychostimulantia op dit gebied verder op te helderen, zijn wel lange termijn gecontroleerde en gerandomiseerde studies (RCT’s) nodig.

#adhd #ass #autismespectrumstoornis #stimulantia #methylphenidaat #atomoxetine #cardiovasculair #bijwerkingen

Referenties

  1. Conzelmann, A., Müller, S., Jans, T., Trott, G.-E., Keil, T., Gerlach, M., & Renner, T. J. (2019, January). Long-term cardiovascular safety of psychostimulants in children with attention deficit hyperactivity disorder. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, Vol. 23, pp. 157–159.
  2. Houghton, R., de Vries, F., & Loss, G. (2019, November). Psychostimulants/Atomoxetine and Serious Cardiovascular Events in Children with ADHD or Autism Spectrum Disorder. CNS Drugs.
  3. Liang, E. F., Lim, S. Z., Tam, W. W., Ho, C. S., Zhang, M. W., McIntyre, R. S., & Ho, R. C. (2018, August). The Effect of Methylphenidate and Atomoxetine on Heart Rate and Systolic Blood Pressure in Young People and Adults with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): Systematic Review, Meta-Analysis, and Meta-Regression. International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 15, p. 1789.
  4. Zito, J. M., & Burcu, M. (2017, August). Stimulants and Pediatric Cardiovascular Risk. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, Vol. 27, pp. 538–545.
1
Hulp nodig?
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: Deze functie is bedoeld voor communicatie tussen een websitebezoeker en de redactie. Dit kan zowel een zorgprofessional als een patiënt zijn. Echter, er wordt geen medische informatie of advies gegeven.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Kennisblog
Powered by