V&VN en GGZ Nederland hebben signalen ontvangen uit de achterban over terughoudendheid m.b.t.de inzet van Verpleegkundig specialisten GGZ als regiebehandelaar binnen ggz-instellingen. Er is dan ook een factsheet opgesteld. Hiermee willen de partijen duidelijkheid bieden om, daar waar aan de orde, een positieve stimulans te geven aan de inzet van de Verpleegkundig specialist GGZ als regiebehandelaar binnen instellingen.