Nationaal antipsychotica debat

Wil men in Nederland ook een wettelijk beschermde keuze om zonder #antipsychotica behandeld te kunnen worden? Over deze vraag zal in juni 2020 een debat georganiseerd worden bij de KNAW in Amsterdam.Read more

Off-label gebruik van antidepressiva

Het voorschrijven van #antidepressiva neemt in westerse landen snel toe. Een van de redenen voor deze trend is het off-label gebruik. Tot wel een derde van alle voorgeschreven recepten zijn voor off-label gebruik, d.w.z. niet conform geregistreerde indicatie, en deze…Read more

Niet-farmacologische interventies voor cognitieve problemen bij ADHD: beweging is het meest effectief.

Fysieke inspanning (beweging) is als niet-medicamenteuze interventie het meest effectief in de behandeling van de symptomen van ADHD. Dit blijkt uit een nieuwe meta-analyse naar de neuropsychologische effecten van niet-farmacologische interventies voor ADHD. De resultaten zijn gepubliceerd in Journal of…Read more
wave

Psychische aandoeningen komen meer voor bij hyperthyreoïdie

Er is een verhoogde prevalentie van psychische stoornissen bij kinderen met hyperthyreoïdie in vergelijking met de algemene populatie. Het gaat hierbij om ADHD, aanpassingsstoornis, angst, bipolaire stoornis, depressie en suïcidaliteit.  Sucidialiteit en bipolaire stoornis komen zelfs 5-6x vaker voor. Dit…Read more
Doctor Medicine Capsule Addiction

Zorgverleners met genoeg ervaring moeten meer bevoegdheden krijgen

De zorg moet flexibeler. Laat handelingen die alleen aan artsen zijn voorbehouden ook over aan andere zorgverleners die hun bekwaamheid hebben aangetoond. Dit bepleit de invloedrijke Raad voor Volksgezondheid en Samenleving  in een advies aan minister Bruins (Medische Zorg) dat 1,2…Read more
Depression Loneliness Abandoned

Preventie van depressie met digitale cognitieve gedragstherapie voor insomnie (dCGT-i): een gerandomiseerde gecontroleerde studie

Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie onderzocht de werkzaamheid van dCGT-i bij het verminderen en voorkomen van depressie gedurende een follow-up periode van 1 jaar.Read more
wave

Prevalentie van ADHD bij slachtoffers van ongevallen: resultaten van de PRADA-studie

In eerder onderzoek is reeds een verhoogd risico op ongevallen en letsel bij ADHD-patiënten aangetoond, dat mogelijk zou kunnen worden verminderd door medicamenteuze behandeling. In deze nieuwe studie is de prevalentie van ADHD bij volwassenen in een populatie met traumachirurgie…Read more

Antidepressiva en negatieve gezondheidsuitkomsten

Resultaten van een nieuwe grote systematische review van 45 meta-analyses (die meer dan 1000 observationele studies omvatten) tonen aan dat er geen overtuigend bewijs is gevonden om beweringen te ondersteunen dat antidepressiva worden geassocieerd met nadelige gezondheidsuitkomsten. De studie is…Read more

Gratis geaccrediteerde e-learning Farmacotherapeutisch Kompas

In deze geaccrediteerde e-learningcursus maak jij kennis met het vernieuwde FK en leer je hoe je de verschillende functionaliteiten binnen het FK kunt toepassen in de dagelijkse praktijk.Read more
wave

Behandeling van schizofrenie met psychofarmaca in de loop van de tijd bij 30.908 intramurale patiënten: gegevens uit de AMSP-studie

In een uniek real-life onderzoek naar farmacotherapie bij schizofrenie zijn voor het eerst receptgegevens geanalyseerd bij een grote populatie van 30.908 intramuraal opgenomen patiënten met schizofrenie in Duitstalige landen.Read more
1
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: medische informatie wordt niet gegeven. Misbruik van dit mobiele nummer wordt bestraft met een blokkade.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Gezondheidszorgportaal.nl
Powered by