Dosisreductie of omzetting naar een tweedegeneratie antipsychoticum bij chronisch psychotische patiënten

Bij therapieresistente psychotische patiënten worden nog regelmatig hoge doses #antipsychotica voorgeschreven. Als adequate dosis voor deze groep patiënten geldt een dagdosis van rond 5 mg #haloperidolequivalent. Naast de bekende (somatische) bijwerkingen van antipsychotica wordt aangenomen dat hoge doses een ongunstige invloed kunnen hebben op secundaire #negatieve #symptomen, #cognitief #functioneren, welbevinden en kwaliteit van leven. Dosisreductie voor deze patiënten kan daarom heilzaam werken. Omdat verondersteld werd dat negatieve symptomen, maar ook #bijwerkingen, milder kunnen worden met tweedegeneratie antipsychotica werd een trial gedaan waarbij dosisreductie van eerstegeneratie antipsychotica werd vergeleken met een omzetting naar een tweedegeneratie antipsychoticum bij een groep patiënten met #schizofrenie die hooggedoseerde eerstegeneratie antipsychotica kregen voorgeschreven. Geen van deze interventies had een groot effect op symptomen. Bij het tweedegeneratie antipsychoticum was het aantal terugvallen hoger (niet significant). Terugvallen lijken vooral op te treden bij een verlaging tot onder een zekere drempeldosis, en wel 5 à 6 mg haloperidolequivalent per dag.

Ga naar dit item op Psyfar. Let op: een abonnement is benodigd.

About the Author: GZP Redactie

Geef een reactie

1
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: medische informatie wordt niet gegeven. Misbruik van dit mobiele nummer wordt bestraft met een blokkade.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Gezondheidszorgportaal.nl
Powered by