Diagnostiek en behandeling van ADHD volgens de zorgstandaard ADHD

Disclaimer & leeswijzer onderzoek

Bij het bezoek van deze website met artikelen over onderzoeken en de uitkomsten hiervan verwacht je betrouwbare en actuele informatie. Ik besteed dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de artikelen op het Kennisblog Zorg. Het doel van het Kennisblog is in de eerste plaats informeren waarbij ik als auteur vooral NIET de lezer van mijn eigen standpunt probeer te overtuigen.

Maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan.
Houd daarom - bij het interpreteren van onderzoeksresultaten - altijd rekening met de volgende aandachtspunten:

- Onderzoeken hebben vrijwel altijd wel een of meerdere beperkingen (bv. in de onderzoeksopzet, onderzoeksmethode, bias e.d.). Vaak staan deze vermeld in het discussiestuk van het desbetreffende artikel.
- Onderzoekers kunnen een conflict of interest hebben zoals bijvoorbeeld sponsoring door farmaceutische bedrijven. Ook dit staat vaak vermeld in het desbetreffende onderzoeksartikel.
- Ga nooit alleen maar af op een abstract van een onderzoeksartikel (of op een artikel wat ik heb geschreven voor het Kennisblog), maar controleer de informatie ook zelf altijd nog op kwaliteit en betrouwbaarheid in de originele bron.

Je kunt onderzoek en artikelen tot op zekere hoogte beoordelen met hulpmiddelen, bijvoorbeeld met de beoordelingscriteria voor relevantie en betrouwbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

De zorgstandaard #adhd is onderdeel van de GGZ-Standaarden (https://www.ggzstandaarden.nl/), te vinden op de kennisbank voor #zorgstandaarden, #richtlijnen en #generieke #modules. Deze zorgstandaard is gericht op jeugdigen en volwassenen met adhd en voor hun directe omgeving en is gebaseerd op de huidige nationale en ook internationale richtlijnen waarbij vooral de recente update van de #NICE-guideline gevolgd is. Vanuit het patiëntperspectief wordt een overzicht gegeven van wat gangbaar en bewezen effectief is in de #diagnostiek en behandeling van ADHD. In dit artikel geven we een overzicht van de kernpunten van de zorgstandaard ADHD.

Ga naar dit item op Psyfar. Let op: een abonnement is benodigd.