De zorgmanager: terug van weggeweest

De zorgmanager: terug van weggeweest

De afgelopen jaren is het aandeel zorgmanagement in de langdurige zorg steeds verder afgenomen. De Benchmark Care van Berenschot laat een daling zien van circa 3 procent van de totale formatie in 2015 naar circa 2,2 procent in 2018. Die daling is onder andere toe te schrijven aan de invoering van zelforganisatie. Simon Heesbeen en Eveline Castelijns,beiden senioradviseur bij Berenschot, zetten vraagtekens bij de aanname dat zorgmanagers en zelforganisatie met elkaar op gespannen voet staan.

Lees volledige bericht bij Zorgvisie.

1
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: medische informatie wordt niet gegeven. Misbruik van dit mobiele nummer wordt bestraft met een blokkade.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Gezondheidszorgportaal.nl
Powered by