De associatie tussen ADHD en obesitas

Disclaimer & leeswijzer onderzoek

Bij het bezoek van deze website met artikelen over onderzoeken en de uitkomsten hiervan verwacht je betrouwbare en actuele informatie. Ik besteed dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de artikelen op het Kennisblog Zorg. Het doel van het Kennisblog is in de eerste plaats informeren waarbij ik als auteur vooral NIET de lezer van mijn eigen standpunt probeer te overtuigen.

Maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan.
Houd daarom - bij het interpreteren van onderzoeksresultaten - altijd rekening met de volgende aandachtspunten:

- Onderzoeken hebben vrijwel altijd wel een of meerdere beperkingen (bv. in de onderzoeksopzet, onderzoeksmethode, bias e.d.). Vaak staan deze vermeld in het discussiestuk van het desbetreffende artikel.
- Onderzoekers kunnen een conflict of interest hebben zoals bijvoorbeeld sponsoring door farmaceutische bedrijven. Ook dit staat vaak vermeld in het desbetreffende onderzoeksartikel.
- Ga nooit alleen maar af op een abstract van een onderzoeksartikel (of op een artikel wat ik heb geschreven voor het Kennisblog), maar controleer de informatie ook zelf altijd nog op kwaliteit en betrouwbaarheid in de originele bron.

Je kunt onderzoek en artikelen tot op zekere hoogte beoordelen met hulpmiddelen, bijvoorbeeld met de beoordelingscriteria voor relevantie en betrouwbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

In een nieuwe review is het meest recente bewijs gepresenteerd over het verband tussen ADHD en obesitas. De review laat zien dat er meta-analytisch bewijs is dat een significant verband tussen deze twee aandoeningen ondersteunt, althans bij volwassenen. De huidige review is gebaseerd op eerdere relevante systematische beoordelingen en een zoekopdracht in Pubmed en PsycINFO tot 1 augustus 2019.

Hoewel de associatie tussen ADHD en obesitas in eerste instantie paradoxaal lijkt, is er in de afgelopen twee decennia een toenemend aantal studies geweest over dit onderwerp. Er wordt ook steeds meer bewijsmateriaal gepubliceerd over de genetische- en omgevingsfactoren die aan de associatie ten grondslag liggen. De oorzaak-gevolg paden, evenals de exacte mechanismen die de associatie verklaren, blijven vooralsnog onduidelijk. Ook is empirisch bewijs voor de meest effectieve behandeling van patiënten met de twee aandoeningen nog steeds beperkt. Daarom blijft de associatie na bijna 20 jaar nog altijd een soort raadsel.

#adhd #obesitas #review #pubmed #adhdawareness