De alzheimer-epidemie

Disclaimer & leeswijzer onderzoek

Bij het bezoek van deze website met artikelen over onderzoeken en de uitkomsten hiervan verwacht je betrouwbare en actuele informatie. Ik besteed dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de artikelen op het Kennisblog Zorg. Het doel van het Kennisblog is in de eerste plaats informeren waarbij ik als auteur vooral NIET de lezer van mijn eigen standpunt probeer te overtuigen.

Maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan.
Houd daarom - bij het interpreteren van onderzoeksresultaten - altijd rekening met de volgende aandachtspunten:

- Onderzoeken hebben vrijwel altijd wel een of meerdere beperkingen (bv. in de onderzoeksopzet, onderzoeksmethode, bias e.d.). Vaak staan deze vermeld in het discussiestuk van het desbetreffende artikel.
- Onderzoekers kunnen een conflict of interest hebben zoals bijvoorbeeld sponsoring door farmaceutische bedrijven. Ook dit staat vaak vermeld in het desbetreffende onderzoeksartikel.
- Ga nooit alleen maar af op een abstract van een onderzoeksartikel (of op een artikel wat ik heb geschreven voor het Kennisblog), maar controleer de informatie ook zelf altijd nog op kwaliteit en betrouwbaarheid in de originele bron.

Je kunt onderzoek en artikelen tot op zekere hoogte beoordelen met hulpmiddelen, bijvoorbeeld met de beoordelingscriteria voor relevantie en betrouwbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Om alzheimer op de kaart te zetten, bedachten wetenschappers eind vorige eeuw een slimme truc. Tot vandaag de dag zijn de gevolgen van deze zet nog steeds voelbaar.

‘Maar liefst één op de vijf mensen krijgt dementie’, informeert Stichting Alzheimer Nederland zijn kijkers op hun website. ‘Bij vrouwen is dit zelfs één op de drie. En dementie komt ook voor op jonge leeftijd.’ De stichting concludeert: ‘Daarom moeten we samen zo snel mogelijk oplossingen vinden.’ Op de homepagina staat in grote letters: ‘Voor een toekomst zonder dementie.’

Maar met die belofte, een toekomst zonder dementie, is iets aan de hand. Volgens Anne-Mei The, hoogleraar langdurige zorg en dementie, is het maar de vraag of genezing van dementie überhaupt mogelijk is. Dat zit zo.

Wetenschappers die alzheimer, een vorm van dementie, op de kaart wilden zetten bedacht eind vorige eeuw een slimme truc. Ouderen die voorheen nog ‘seniel’ werden genoemd wanneer ze verward gedrag vertoonden, waren nu ineens ‘alzheimer-patiënt’. Dat had grote gevolgen voor het tellen van de ‘zieken’: een epidemie was geboren.

In deze serie legt Anne-Mei The je uit wat voor gevolgen deze zet heeft gehad voor hoe we tegen dementie aankijken. En belangrijker: wat het heeft gedaan met onze omgang met ouderen.