Minimaal gebruik energydrink zorgt al voor verhoogd risico op hartaanval en beroerte

Een nieuwe studie van de Universiteit van Texas heeft aangetoond dat het drinken van slechts één energiedrankje het risico op een hartaanval en beroerte in 90 minuten kan verhogen. Terwijl in eerdere studies een verband werd gevonden tussen energiedrankjes en maag-, zenuw- en hartproblemen, werpen de nieuwe bevindingen van de Universiteit van Texas in Houston nu licht op het potentieel verhoogde risico op een hartaanval en beroerte.

Lees meer

#IkZorg, jij ook?

Ik Zorg. Zo heet de campagne die vandaag is gestart om de diversiteit van werken in Zorg en Welzijn te laten zien. Heel veel zorgorganisaties doen mee aan deze landelijke campagne! Bekijk de verhalen op www.ontdekdezorg.nl. Heb jij wel eens aan een baan in de zorg gedacht? #IkZorg

Lees meer

Factsheet Verpleegkundig specialist ggz als regiebehandelaar

V&VN en GGZ Nederland hebben signalen ontvangen uit de achterban over terughoudendheid m.b.t.de inzet van Verpleegkundig specialisten GGZ als regiebehandelaar binnen ggz-instellingen. Er is dan ook een factsheet opgesteld. Hiermee willen de partijen duidelijkheid bieden om, daar waar aan de orde, een positieve stimulans te geven aan de inzet van de Verpleegkundig specialist GGZ als regiebehandelaar binnen instellingen.

Lees meer

‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat oplossingen in de weg’

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat goede verpleeghuiszorg betekent en hoe de zorg in verpleeghuizen verbeterd kan worden. Niet alle zorgaanbieders zijn echter volledig tevreden met het kwaliteitskader, blijkt uit een publicatie van ActiZ. Zo zou het een overvloed aan richtlijnen en verplichtingen hebben. De strenge uitgangspunten belemmeren daarom de diversiteit aan oplossingen en schieten zo hun doel voorbij.

Lees meer

Persoonsgerichte zorg meer centraal in verpleeghuizen

Dat blijkt uit een analyse van de kwaliteitsverslagen van 291 zorgorganisaties over 2017, uitgevoerd door onderzoeksbureau Significant. In opdracht van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is onderzocht over welke onderwerpen verpleeghuizen rapporteren in hun kwaliteitsverslag.

Lees meer

Verdere implementatie nodig van de V&VN-richtlijn Smetten

De richtlijn over de preventie en behandeling van smetten uit 2011 sluit nog steeds aan bij de actuele wetenschappelijke inzichten. Toch ervaren verpleegkundigen en verzorgenden diverse knelpunten in hun handelen bij patiënten met smetten. De meesten kennen de richtlijn dan ook niet. Verdere implementatie van de richtlijn is dus nodig.

Lees meer

Nieuwkomers in de zorg niet op de hoogte van kwaliteitseisen

In de afgelopen jaren maakte de zorg een grote ontwikkeling door, met veel nieuwe toetreders en organisatievormen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op een groot deel van deze zorgaanbieders. In 2017 bezocht de inspectie 146 nieuwe of nog onbekende zorgaanbieders in de ouderenzorg, thuiszorg, ggz en gehandicaptenzorg. 95 procent was niet op de hoogte van de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de zorg. Zorgaanbieders die bezocht zijn door de inspectie weten wel aan welke eisen de zorg moet voldoen. Zij halen bij een hertoets dan ook betere resultaten. Dit meldt IGJ.

Lees meer