Recidive na tbs, ISD en overige forensische zorg

Het percentage personen dat binnen twee jaar na uitstroom in 2014 recidiveerde is verhoudingsgewijs ‘laag’ voor wat betreft de tbs met dwangverpleging, te weten 4% in zeer ernstige delicten en 19% in totaal. Voor de FZ in het kader van bijzondere voorwaarden is het recidivecijfer 35%. Er is echter sprake van een toename van de recidive bij uitstroom uit de ISD-maatregel (75%). Daarnaast is het recidivecijfer na FZ in het kader van een vrijheidsstraf hoog (55%).

Lees meer

Feiten en cijfers over de geestelijke gezondheidszorg

Wil je meer weten over de geestelijke gezondheidszorg? Download dan de Zorgthermometer ‘Inzicht in de ggz’ uit 2017. En neem eens een kijkje op www.zorgprismapubliek.nl . Daar kun je feiten en cijfers vinden over de geestelijke gezondheidszorg (ggz), zoals het aantal patiënten dat voor verschillende aandoeningen in de ggz behandeld wordt, verschillen in het vóórkomen […]

Lees meer

Ledenpeiling personeelstekorten 1 jaar later: ‘Ik merk geen verschil’

Na een jaar vol initiatieven om de personeelstekorten in de zorg aan te pakken, zien verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk helaas nog geen verbetering. Slechts 3% merkt dat de werkdruk is afgenomen. 69% zegt dat de werkdruk in het afgelopen jaar juist hoger is geworden. De roep om een hoger salaris en betere arbeidsvoorwaarden […]

Lees meer

De alzheimer-epidemie

Om alzheimer op de kaart te zetten, bedachten wetenschappers eind vorige eeuw een slimme truc. Tot vandaag de dag zijn de gevolgen van deze zet nog steeds voelbaar. In deze serie legt Anne-Mei The je uit wat voor gevolgen deze zet heeft gehad voor hoe we tegen dementie aankijken. En belangrijker: wat het heeft gedaan met onze omgang met ouderen.

Lees meer

Toolkit ‘Bewust gebruik van psychofarmaca’

Cliënten in de ouderen- en gehandicaptenzorg krijgen regelmatig psychofarmaca als ze probleemgedrag vertonen. 1 op de 4 bewoners met dementie bijvoorbeeld krijgt een antipsychoticum voorgeschreven (Monitor Woonvormen Dementie, 2015, Trimbos-instituut). Vaak onnodig, want er zijn voldoende alternatieven beschikbaar.

Lees meer

Verkorte Checklist Veilige Zorg

Met de ‘Verkorte Checklist Veilige Zorg’ van Zorg voor Beter kun je eenvoudig gezondheidsrisico’s signaleren. Verschillende lijsten zijn hierin samengevoegd en geoptimaliseerd volgens de laatste richtlijnen.

Lees meer