Review: De rol van het circadiane systeem in de etiologie en pathofysiologie van ADHD: tijd om ADHD te herdefiniëren?

Attention-deficit / hyperactivity disorder (ADHD) is sterk geassocieerd met de vertraagde slaapfase-stoornis, een circadiane ritme slaap-waakstoornis, die voorkomt bij 73-78% van de kinderen en volwassenen met ADHD. Naast de vertraagde slaapfase stoornis,... Read more »

Systematische review van palliatieve zorg tools voor mensen met een ernstige psychiatrische stoornis

Studies naar palliatieve zorg hulpmiddelen en interventies voor mensen met SMI zijn schaars. De bestaande hulpmiddelen en interventies moeten verder worden ontwikkeld en moeten worden afgestemd op de zorgbehoeften en -instellingen van... Read more »

Recidive na tbs, ISD en overige forensische zorg

Het percentage personen dat binnen twee jaar na uitstroom in 2014 recidiveerde is verhoudingsgewijs 'laag' voor wat betreft de tbs met dwangverpleging, te weten 4% in zeer ernstige delicten en 19%... Read more »

Groei werknemersbanen in zorg en welzijn bovengemiddeld, in GGZ het grootst

In het derde kwartaal van 2018 waren er 1,4 miljoen werknemersbanen in de bedrijfstak zorg en welzijn. Dat is 2,6 procent meer dan een jaar eerder. Voor alle bedrijfstakken samen bedroeg de... Read more »

Feiten en cijfers over de geestelijke gezondheidszorg

Wil je meer weten over de geestelijke gezondheidszorg? Download dan de Zorgthermometer ‘Inzicht in de ggz’ uit 2017. En neem eens een kijkje op www.zorgprismapubliek.nl . Daar kun je feiten en cijfers... Read more »

Ledenpeiling personeelstekorten 1 jaar later: ‘Ik merk geen verschil’

Na een jaar vol initiatieven om de personeelstekorten in de zorg aan te pakken, zien verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk helaas nog geen verbetering. Slechts 3% merkt dat de werkdruk is... Read more »

De alzheimer-epidemie

Om alzheimer op de kaart te zetten, bedachten wetenschappers eind vorige eeuw een slimme truc. Tot vandaag de dag zijn de gevolgen van deze zet nog steeds voelbaar. In deze serie legt... Read more »

Toolkit ‘Bewust gebruik van psychofarmaca’

Cliënten in de ouderen- en gehandicaptenzorg krijgen regelmatig psychofarmaca als ze probleemgedrag vertonen. 1 op de 4 bewoners met dementie bijvoorbeeld krijgt een antipsychoticum voorgeschreven (Monitor Woonvormen Dementie, 2015, Trimbos-instituut). Vaak onnodig,... Read more »

Nieuw toetsingskader medicatieveiligheid verpleegzorg

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) werkt vanaf nu met een nieuw toetsingskader medicatieveiligheid voor de verpleegzorg. Betrokkenheid van cliënten, deskundigheid van medewerker en verantwoordelijkheidsverdeling zijn de belangrijke thema’s. Read more »

Voortgangsrapportage Programma ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en Trots op elke locatie’

Het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’ is bedoeld om de verpleeghuiszorg merkbaar en meetbaar te verbeteren. Daar is extra geld voor beschikbaar; vorig jaar al 435 miljoen, 600 miljoen extra in 2019... Read more »
1
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: medische informatie wordt niet gegeven. Misbruik van dit mobiele nummer wordt bestraft met een blokkade.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Gezondheidszorgportaal.nl
Powered by