13 Juni 2019: ‘Verder kijken, verder komen’

Bent u geïnteresseerd in innovatieve behandelmethodieken en -technieken binnen de forensische zorg? Dit congres biedt inzicht in een aantal van deze recente innovaties. Hoe zal de forensische psychiatrie er over 10 jaar uitzien? In de forensische psychiatrie worden steeds meer technologische vernieuwingen ter verbetering van assessment en behandeling ontwikkeld, getest en geïmplementeerd. Te denken valt […]

Lees meer

21 juni 2019: hoogsensitiviteit

Hoogsensitiviteit, een begrip dat in de volksmond de nodige bekendheid geniet, al dan niet gestaafd door de wetenschap. Maar wat zeggen recente wetenschappelijke inzichten nu over het begrip hoogsensitiviteit? En wat is de betekenis ervan voor de praktijk van de GGZ en Pedagogiek? Tijdens dit congres op 21 juni 2019 worden wetenschappelijke inzichten gepresenteerd en wordt er vooral ingegaan op de praktische implicaties voor de diagnostiek en behandeling/begeleiding.

Lees meer

1 juni 2019: Congres Thuis in het Verpleeghuis

Samen werken aan de ontwikkeling van de verpleeghuiszorg. Daar draait het jaarlijkse congres Thuis in het Verpleeghuis om. Drie speerpunten staan centraal: meer tijd en aandacht voor de bewoner, voldoende en enthousiaste zorgverleners én voortdurend leren en innoveren.
Het congres is geïnspireerd op het programmaplan van minister Hugo de Jonge: Thuis in het Verpleeghuis, Hiermee wil hij de beweging naar een verdere verbetering van de verpleeghuiszorg versterken.

Lees meer

5 juni 2019: Existentie en zingeving in de ggz – Over menselijk lijden, (on)macht en professionaliteit

Na het succesvolle eerste congres over het thema Existentie en Zingeving in de GGZ, organiseert Sympopna nu een vervolg hierop. Er wordt onder meer ingegaan op het lijden van de cliënt in de GGZ en de existentiële en zingevingszorgvragen die hieruit voortkomen. Ook wordt ingegaan op de macht en onmacht van professionals om met deze zorgvragen om te gaan. En hoe kunnen we deze inzichten vertalen naar passend professioneel handelen?

Lees meer