Behandeling van schizofrenie met psychofarmaca in de loop van de tijd bij 30.908 intramurale patiënten: gegevens uit de AMSP-studie

Disclaimer & leeswijzer onderzoek

Bij het bezoek van deze website met artikelen over onderzoeken en de uitkomsten hiervan verwacht je betrouwbare en actuele informatie. Ik besteed dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de artikelen op het Kennisblog Zorg. Het doel van het Kennisblog is in de eerste plaats informeren waarbij ik als auteur vooral NIET de lezer van mijn eigen standpunt probeer te overtuigen.

Maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan.
Houd daarom - bij het interpreteren van onderzoeksresultaten - altijd rekening met de volgende aandachtspunten:

- Onderzoeken hebben vrijwel altijd wel een of meerdere beperkingen (bv. in de onderzoeksopzet, onderzoeksmethode, bias e.d.). Vaak staan deze vermeld in het discussiestuk van het desbetreffende artikel.
- Onderzoekers kunnen een conflict of interest hebben zoals bijvoorbeeld sponsoring door farmaceutische bedrijven. Ook dit staat vaak vermeld in het desbetreffende onderzoeksartikel.
- Ga nooit alleen maar af op een abstract van een onderzoeksartikel (of op een artikel wat ik heb geschreven voor het Kennisblog), maar controleer de informatie ook zelf altijd nog op kwaliteit en betrouwbaarheid in de originele bron.

Je kunt onderzoek en artikelen tot op zekere hoogte beoordelen met hulpmiddelen, bijvoorbeeld met de beoordelingscriteria voor relevantie en betrouwbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

In een uniek real-life onderzoek naar farmacotherapie bij schizofrenie zijn voor het eerst receptgegevens geanalyseerd bij een grote populatie van 30.908 intramuraal opgenomen patiënten met schizofrenie in Duitstalige landen. De gegevens zijn afkomstig uit de database van het Drug Safety Program in Psychiatry (Arzneimittelsicherheit in der Psychiatrie, AMSP) waaraan 116 psychiatrische ziekenhuizen deelnemen. De resultaten zijn gepubliceerd in International Journal of Neuropsychopharmacology. #schizofrenie #psychofarmaca #intramuraal #amsp