Behandeling van probleemgedrag bij mensen met dementie

Disclaimer & leeswijzer onderzoek

Bij het bezoek van deze website met artikelen over onderzoeken en de uitkomsten hiervan verwacht je betrouwbare en actuele informatie. Ik besteed dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de artikelen op het Kennisblog Zorg. Het doel van het Kennisblog is in de eerste plaats informeren waarbij ik als auteur vooral NIET de lezer van mijn eigen standpunt probeer te overtuigen.

Maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan.
Houd daarom - bij het interpreteren van onderzoeksresultaten - altijd rekening met de volgende aandachtspunten:

- Onderzoeken hebben vrijwel altijd wel een of meerdere beperkingen (bv. in de onderzoeksopzet, onderzoeksmethode, bias e.d.). Vaak staan deze vermeld in het discussiestuk van het desbetreffende artikel.
- Onderzoekers kunnen een conflict of interest hebben zoals bijvoorbeeld sponsoring door farmaceutische bedrijven. Ook dit staat vaak vermeld in het desbetreffende onderzoeksartikel.
- Ga nooit alleen maar af op een abstract van een onderzoeksartikel (of op een artikel wat ik heb geschreven voor het Kennisblog), maar controleer de informatie ook zelf altijd nog op kwaliteit en betrouwbaarheid in de originele bron.

Je kunt onderzoek en artikelen tot op zekere hoogte beoordelen met hulpmiddelen, bijvoorbeeld met de beoordelingscriteria voor relevantie en betrouwbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

De vereniging van specialisten #ouderengeneeskunde, #Verenso, heeft in 2018 de vernieuwde richtlijn Probleemgedrag bij mensen met #dementie uitgebracht. De nadruk ligt op onderzoeken waar het gedrag uit bestaat, voor wie het een probleem is, welke factoren eraan ten grondslag kunnen liggen en wat de onderhoudende factoren zijn. Het doel is te komen tot een multidisciplinaire probleemanalyse en een methodische werkwijze, ongeacht de verblijfplaats. De effectiviteit van #psychofarmaca in de behandeling van #probleemgedrag is beperkt en voordat overwogen wordt deze voor te schrijven moeten behandelbare somatische oorzaken zijn geëvalueerd. In dit artikel vatten wij de richtlijn samen, waarbij we vanwege de aard van dit tijdschrift psychofarmaca uitgebreider bespreken dan andere interventies.

Ga naar dit item op Psyfar. Let op: een abonnement is benodigd.