Behandeling met methylfenidaat voor ADHD verhoogt niet de psychotische symptomen op korte of lange termijn bij patiënten met en zonder eerdere psychose

Er bestaan zorgen dat het voorschrijven van #methylfenidaat, een farmacologische behandeling voor #ADHD, het risico op psychotische episodes kan verhogen, vooral bij jongeren met een voorgeschiedenis van #psychose. In tegenstelling tot deze bestaande klinische zorgen, zijn in nieuw onderzoek geen aanwijzingen gevonden dat behandeling met methylfenidaat het risico op psychotische voorvallen bij adolescenten en jongvolwassenen verhoogt, zelfs niet bij personen met een voorgeschiedenis van psychose. De resultaten van de studie – gepubliceerd in het toonaangevende The #Lancet #Psychiatry – laten zien dat methylfenidaat niet vermeden of beperkt hoeft te worden bij personen met een voorgeschiedenis van psychose.

Methode

De onderzoekers wilden bepalen of het risico op psychotische gebeurtenissen toeneemt onmiddellijk na aanvang van de behandeling met methylfenidaat of, op de langere termijn, 1 jaar na de start van de behandeling bij adolescenten en jonge volwassenen met en zonder een eerder gediagnosticeerde psychotische stoornis.

In de cohortstudie zijn op populatie gebaseerde waarnemingsgegevens gebruikt van het Zweedse voorgeschreven geneesmiddelenregister, het nationale patiëntenregister en het totale bevolkingsregister. De registers zijn gescreend om individuen te identificeren die methylfenidaat kregen en die 12-30 jaar oud waren aan het begin van de behandeling vanwege hun opname in het onderzoek. De onderzoekers gebruikten een specifiek ontwerp om de incidentie van psychotische gebeurtenissen bij deze personen te vergelijken tijdens de perioden van 12 weken onmiddellijk voorafgaand aan en na aanvang van gebruik van de methylfenidaat. Het langetermijnrisico werd beoordeeld door de incidentie van psychotische gebeurtenissen te vergelijken 12 weken vóór aanvang van het starten met methylfenidaat en gedurende een periode van 12 weken één kalenderjaar vóór de start van methylfenidaat met de incidentie van deze voorvallen gedurende de periode van 12 weken één kalenderjaar na aanvang van methylfenidaat .

Het Zweedse voorgeschreven geneesmiddelenregister is doorzocht om in aanmerking komende personen te vinden die methylfenidaat hadden gekregen tussen 1 januari 2007 en 30 juni 2012. Zeker 61.814 personen werden gescreend, van wie 23.898 (38,7%) personen werden beoordeeld en 37.916 (61 · 3%) werden uitgesloten van het onderzoek omdat ze aan het begin van de behandeling niet voldeden aan de leeftijdscategorie, ze waren geëmigreerd, geëmigreerd of overleden tijdens de onderzoeksperiode, of omdat ze andere ADHD-medicijnen kregen toegediend. De mediane leeftijd bij initiatie van methylfenidaat was 17 jaar en een voorgeschiedenis van psychose werd gemeld bij 479 (2 0%) deelnemers. De IRR van psychotische voorvallen in de periode van 12 weken na aanvang van de behandeling met methylfenidaat ten opzichte van die in de periode van 12 weken vóór de start van de behandeling was 1,44 (95% BI 0,80-1,34) bij adolescenten en jonge volwassenen zonder een geschiedenis van psychose en 0 · 95 (0 · 69-1 · 30) bij degenen met een voorgeschiedenis van psychose.

Noot redactie: Zoals de auteurs zelf ook al aangeven, heeft het onderzoek (zoals altijd) verschillende beperkingen die van invloed kunnen zijn op de geruststellende boodschap.

1
Hulp nodig?
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: Deze functie is bedoeld voor communicatie tussen een websitebezoeker en de redactie. Dit kan zowel een zorgprofessional als een patiënt zijn. Echter, er wordt geen medische informatie of advies gegeven.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Kennisblog