Autisme? Binnenkort eindelijk de weg op mét psychostimulantia!

De Gezondheidsraad heeft onlangs geadviseerd om zogenoemd ‘off label’ gebruik (het gebruik van een geneesmiddel voor een indicatie waar het middel niet voor is geregistreerd) van psychostimulantia toe te staan. “Dat zorgt ervoor dat meer mensen die een aandoening hebben zoals ADHD of autisme, maar ook mensen met chronische vermoeidheid of MS, en die daarvoor psychostimulantia gebruiken toch mogen autorijden. We nemen dit advies nu over en passen de regels binnen enkele weken aan”, zo heeft het ministerie vorige week laten weten. Ook zal de lijst met aandoeningen verder tegen het licht worden gehouden. “De Gezondheidsraad bekijkt of er voor bepaalde groepen en stabiele ziektebeelden versoepelingen in de eisen zouden kunnen worden doorgevoerd”, aldus het ministerie.

Mocht even duren hoor. Er zijn uit onderzoek al langer voldoende gegevens bekend die laten zien dat de rijvaardigheid van mensen met bijvoorbeeld ADHD verbetert mét medicatie. Omdat ze daardoor alerter reageren, minder afgeleid zijn en minder impulsief rijden. De Gezondheidsraad stimuleert dan ook rijden mét medicatie. Dit geldt zowel voor methylfenidaat als voor dexamfetamine.

Mensen met ADHD mogen dan ook al wat langer met psychostimulantia de weg op. Psychostimulantia zijn namelijk ingedeeld in categorie I en II omdat de verwachting is dat deze middelen bij deze doelgroep geen (langdurige) negatieve invloed hebben op de rijvaardigheid. Om niet lichtvaardig te oordelen over het ontnemen van rijgeschiktheid wordt tevens het criterium gehanteerd dat aannemelijk moet zijn dat er wel nadelig effect is op de rijgeschiktheid (in plaats van dat aannemelijk moet zijn dat er geen nadelig effect is). Zie ook Herziening eisen rijgeschiktheid bij gebruik geneesmiddelen .

In 2017 werden nog kamervragen gesteld over de kwestie. Het antwoord van de minister was toen als volgt: “Op basis van adviezen van de Gezondheidsraad heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de afgelopen jaren diverse versoepelingen van de geschiktheidseisen in de Regeling eisen geschiktheid 2000 doorgevoerd, onder andere voor patiënten met ADHD, psychiatrische aandoeningen en bepaalde hart- en vaatziekten. Bij deze adviezen van de Gezondheidsraad is een uitgangspunt dat patiënten hun medicatie volgens voorschrift gebruiken. Gelet op het voorgaande zullen de betrokken ministers met een verkeersveilige en medisch verantwoorde oplossing komen voor het aan het verkeer deelnemen van personen die deze geneesmiddelen onder medisch toezicht gebruiken. In dat kader wordt breder gekeken dan alleen medicatie voor ADHD patiënten. Het betreft naast de amfetamine ook de middelen morfine en medicinale cannabis. Wij zullen daarbij kijken naar een uitzondering op de strafbaarstelling voor personen die op medisch voorschrift en onder medisch toezicht deze stoffen gebruiken en deelnemen aan het verkeer.
Een uitzondering mag er niet toe leiden dat kan worden deelgenomen aan het verkeer met een hogere dosis van de genoemde middelen dan de voorgeschreven dosering of door een patiënt die onvoldoende gewend is en bij wie nog sprake is van bijwerkingen die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden. Deze uitzondering kan op verschillende manieren worden vormgegeven, waarbij de uitvoerbaarheid en betrouwbaarheid belangrijk zijn. Dit vergt een nadere uitwerking in overleg met apothekers en uitvoeringsorganisaties. Uw Kamer zal over de uitkomsten zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.

Schijnbaar is men overigens wel in staat om in rap tempo de wet aan te passen die zwaardere straffen mogelijk maakt voor o.a. rijden onder invloed. Hoe ironisch zou het zijn als dit sneller geregeld is dan de ‘uitzonderingswet’ en iemand met ADHD en onder invloed van stimulantia aangehouden wordt?

De mededeling van het ministerie kwam donderdag na vragen van Nieuwsuur over de frauduleuze praktijken van het CBR bij de ‘keuringen’ van de rijgeschiktheid van mensen met autisme of adhd. Voor gesprekjes van nog geen 10 minuten met een psychiater die niet relevante vragen stelt worden honderden euro’s gerekend die ook nog eens contant moeten worden betaald. Er is inmiddels aangifte gedaan van zorgfraude. Het CBR echter is zich natuurlijk weer van geen kwaad bewust.

Indien bij iemand ADHD is vastgesteld, kan het CBR onder omstandigheden bepalen dat iemand niet langer geschikt is om motorrijtuigen te besturen. Of in een specifiek geval daartoe ook redenen bestaan, is mede afhankelijk van het oordeel van een specialistisch arts die door het CBR dan wordt ingeschakeld. Het is echter in Nederland niet wettelijk verplicht om (als het rijbewijs al is behaald) bij het CBR te melden dat er sprake is van ADHD of dat hiervoor psychostimulantia worden gebruikt. Examenkandidaten moeten dit wel melden op de gezondheidsverklaring.

#adhd #autisme #stimulantia #rijgeschiktheid #rijbewijs #dexamfetamine

1
Hulp nodig?
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: Deze functie is bedoeld voor communicatie tussen een websitebezoeker en de redactie. Dit kan zowel een zorgprofessional als een patiënt zijn. Echter, er wordt geen medische informatie of advies gegeven.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Kennisblog