Personeelstekorten: werkgevers komen in actie, maar nog onvoldoende

Zes op de tien verpleegkundigen en verzorgenden ziet hun werkgever in actie komen om de personeelstekorten en de torenhoge werkdruk in de zorg aan te pakken. Tegelijkertijd ziet 38% juist gebrek aan actie. Ook worden goede maatregelen – zoals het beperken van de administratieve lastendruk (14%) en het afstoten van taken die niks met zorg te maken hebben (11%) – relatief weinig genoemd. Dit blijkt uit een peiling van V&VN onder 2.570 leden.

Lees meer

Minimaal gebruik energydrink zorgt al voor verhoogd risico op hartaanval en beroerte

Een nieuwe studie van de Universiteit van Texas heeft aangetoond dat het drinken van slechts één energiedrankje het risico op een hartaanval en beroerte in 90 minuten kan verhogen. Terwijl in eerdere studies een verband werd gevonden tussen energiedrankjes en maag-, zenuw- en hartproblemen, werpen de nieuwe bevindingen van de Universiteit van Texas in Houston nu licht op het potentieel verhoogde risico op een hartaanval en beroerte.

Lees meer

#IkZorg, jij ook?

Ik Zorg. Zo heet de campagne die vandaag is gestart om de diversiteit van werken in Zorg en Welzijn te laten zien. Heel veel zorgorganisaties doen mee aan deze landelijke campagne! Bekijk de verhalen op www.ontdekdezorg.nl. Heb jij wel eens aan een baan in de zorg gedacht? #IkZorg

Lees meer

Factsheet Verpleegkundig specialist ggz als regiebehandelaar

V&VN en GGZ Nederland hebben signalen ontvangen uit de achterban over terughoudendheid m.b.t.de inzet van Verpleegkundig specialisten GGZ als regiebehandelaar binnen ggz-instellingen. Er is dan ook een factsheet opgesteld. Hiermee willen de partijen duidelijkheid bieden om, daar waar aan de orde, een positieve stimulans te geven aan de inzet van de Verpleegkundig specialist GGZ als regiebehandelaar binnen instellingen.

Lees meer

‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat oplossingen in de weg’

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat goede verpleeghuiszorg betekent en hoe de zorg in verpleeghuizen verbeterd kan worden. Niet alle zorgaanbieders zijn echter volledig tevreden met het kwaliteitskader, blijkt uit een publicatie van ActiZ. Zo zou het een overvloed aan richtlijnen en verplichtingen hebben. De strenge uitgangspunten belemmeren daarom de diversiteit aan oplossingen en schieten zo hun doel voorbij.

Lees meer

Toolkit ‘Bewust gebruik van psychofarmaca’

Cliënten in de ouderen- en gehandicaptenzorg krijgen regelmatig psychofarmaca als ze probleemgedrag vertonen. 1 op de 4 bewoners met dementie bijvoorbeeld krijgt een antipsychoticum voorgeschreven (Monitor Woonvormen Dementie, 2015, Trimbos-instituut). Vaak onnodig, want er zijn voldoende alternatieven beschikbaar.

Lees meer

Persoonsgerichte zorg meer centraal in verpleeghuizen

Dat blijkt uit een analyse van de kwaliteitsverslagen van 291 zorgorganisaties over 2017, uitgevoerd door onderzoeksbureau Significant. In opdracht van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is onderzocht over welke onderwerpen verpleeghuizen rapporteren in hun kwaliteitsverslag.

Lees meer