Antipsychoticagebruik bij dementie gekoppeld aan verhoogde mortaliteit

Disclaimer & leeswijzer onderzoek

Bij het bezoek van deze website met artikelen over onderzoeken en de uitkomsten hiervan verwacht je betrouwbare en actuele informatie. Ik besteed dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de artikelen op het Kennisblog Zorg. Het doel van het Kennisblog is in de eerste plaats informeren waarbij ik als auteur vooral NIET de lezer van mijn eigen standpunt probeer te overtuigen.

Maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan.
Houd daarom - bij het interpreteren van onderzoeksresultaten - altijd rekening met de volgende aandachtspunten:

- Onderzoeken hebben vrijwel altijd wel een of meerdere beperkingen (bv. in de onderzoeksopzet, onderzoeksmethode, bias e.d.). Vaak staan deze vermeld in het discussiestuk van het desbetreffende artikel.
- Onderzoekers kunnen een conflict of interest hebben zoals bijvoorbeeld sponsoring door farmaceutische bedrijven. Ook dit staat vaak vermeld in het desbetreffende onderzoeksartikel.
- Ga nooit alleen maar af op een abstract van een onderzoeksartikel (of op een artikel wat ik heb geschreven voor het Kennisblog), maar controleer de informatie ook zelf altijd nog op kwaliteit en betrouwbaarheid in de originele bron.

Je kunt onderzoek en artikelen tot op zekere hoogte beoordelen met hulpmiddelen, bijvoorbeeld met de beoordelingscriteria voor relevantie en betrouwbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Er dient zich meer bewijs aan dat het gebruik van #antipsychotica linkt aan een verhoogd sterfterisico bij patiënten met #dementie. In een Deense registerstudie van bijna 33.000 patiënten met dementie hadden diegenen die een antipsychoticum kregen een 35% verhoogd risico op #mortaliteit in vergelijking met hun leeftijdsgenoten die dit type medicatie niet kregen. De patiënten met reeds bestaande #diabetes of hart- en vaatziekten die een antipsychoticum kregen hadden een nog hoger sterftecijfer.

De bevindingen zijn gepresenteerd op het congres van de European Academy of Neurology (EAN) 2019.

https://www.medscape.com/viewarticle/915092