Alle procedures altijd beschikbaar én up-to-date

Disclaimer & leeswijzer onderzoek

Bij het bezoek van deze website met artikelen over onderzoeken en de uitkomsten hiervan verwacht je betrouwbare en actuele informatie. Ik besteed dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de artikelen op het Kennisblog Zorg. Het doel van het Kennisblog is in de eerste plaats informeren waarbij ik als auteur vooral NIET de lezer van mijn eigen standpunt probeer te overtuigen.

Maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan.
Houd daarom - bij het interpreteren van onderzoeksresultaten - altijd rekening met de volgende aandachtspunten:

- Onderzoeken hebben vrijwel altijd wel een of meerdere beperkingen (bv. in de onderzoeksopzet, onderzoeksmethode, bias e.d.). Vaak staan deze vermeld in het discussiestuk van het desbetreffende artikel.
- Onderzoekers kunnen een conflict of interest hebben zoals bijvoorbeeld sponsoring door farmaceutische bedrijven. Ook dit staat vaak vermeld in het desbetreffende onderzoeksartikel.
- Ga nooit alleen maar af op een abstract van een onderzoeksartikel (of op een artikel wat ik heb geschreven voor het Kennisblog), maar controleer de informatie ook zelf altijd nog op kwaliteit en betrouwbaarheid in de originele bron.

Je kunt onderzoek en artikelen tot op zekere hoogte beoordelen met hulpmiddelen, bijvoorbeeld met de beoordelingscriteria voor relevantie en betrouwbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

De Zakkaartjes App is dé meest handige manier om medewerkers te voorzien van alle procedures in één handige app. Met het intuïtieve CMS beheert een instelling bovendien zelf de inhoud van de kaartjes.

Iedere medewerker in de zorg kent ze: de kaartjes met procedures welke uit de zakken van menig witte jas steken. De vraag is alleen welke kaartjes medewerkers nu daadwerkelijk op zak hebben én of ze nog wel de juiste versie van het kaartje hebben.

De Zakkaartjes App neemt deze vragen weg! Vanuit een eenvoudig te gebruiken content management systeem (CMS) kan iedere organisatie nu voortaan haar eigen kwaliteitsprocedures verwerken in de app.

Zijn er updates? Voer deze dan direct door en iedereen is weer up-to-date. Voor de zekerheid kan ook aan alle medewerkers een push-notificatie verzonden worden om ze te wijzen op een belangrijke wijziging of toevoeging.

Verschillende kaart indelingen

  • Simpele kaart: Hier kun je tekst met een video en/of afbeeldingen inzetten.
  • Blokkenkaart: Hierin kan de content nog verder opgesplitst worden in blokken tekst met meerdere afbeeldingen/video’s.
  • Stappenplan kaart: Hier kun je stap voor stap iets uitleggen.
  • Scorekaart: Hierin kunnen vragen en resultaten berekend worden.
  • Checklist: In deze kaart kunnen taken worden afgevinkt.
  • Rekenkaart: Op dit moment hebben we drie rekenkaarten;1. Infuusberekenen, 2. BMI-berekenen, 3. Inhoudsmaten berekenen. 

Meer informatie kun je vinden op Zakkaartjesapp.nl .