Aantal meldingen over verwarde personen in de regio Den Haag in vier jaar tijd verdubbeld

Disclaimer & leeswijzer onderzoek

Bij het bezoek van deze website met artikelen over onderzoeken en de uitkomsten hiervan verwacht je betrouwbare en actuele informatie. Ik besteed dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de artikelen op het Kennisblog Zorg. Het doel van het Kennisblog is in de eerste plaats informeren waarbij ik als auteur vooral NIET de lezer van mijn eigen standpunt probeer te overtuigen.

Maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan.
Houd daarom - bij het interpreteren van onderzoeksresultaten - altijd rekening met de volgende aandachtspunten:

- Onderzoeken hebben vrijwel altijd wel een of meerdere beperkingen (bv. in de onderzoeksopzet, onderzoeksmethode, bias e.d.). Vaak staan deze vermeld in het discussiestuk van het desbetreffende artikel.
- Onderzoekers kunnen een conflict of interest hebben zoals bijvoorbeeld sponsoring door farmaceutische bedrijven. Ook dit staat vaak vermeld in het desbetreffende onderzoeksartikel.
- Ga nooit alleen maar af op een abstract van een onderzoeksartikel (of op een artikel wat ik heb geschreven voor het Kennisblog), maar controleer de informatie ook zelf altijd nog op kwaliteit en betrouwbaarheid in de originele bron.

Je kunt onderzoek en artikelen tot op zekere hoogte beoordelen met hulpmiddelen, bijvoorbeeld met de beoordelingscriteria voor relevantie en betrouwbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het aantal meldingen over verwarde personen in de regio Den Haag is in vier jaar tijd verdubbeld. Ook in de Leidse regio was sprake van een verdubbeling. In 2014 waren er in het gebied van de politie Den Haag 5.720 meldingen en in 2018 11.254, zo meldt de poltie donderdag. Vorig jaar werd al geconstateerd dat er steeds meer meldingen bij de politie binnenkomen over verwarde personen.

Het aantal meldingen is onder meer toegenomen doordat meer mensen de politie bellen zodra ze een verward persoon zien. Veel mensen met verward gedrag die in aanraking komen met de politie zijn niet of nauwelijks overlastgevend, crimineel of gevaarlijk. Het gaat daarbij om kwetsbare mensen die hulp nodig hebben, zo stelt de politie.

Volledige bericht op Omroep West.