7 november 2019: ‘Geweld tegen psychiatrische patiënten’

Psychiatrische patiënten staan meer bloot aan geweld dan mensen uit de normale populatie, zo blijkt uit onderzoek. Wanneer patiënten zelf slachtoffer worden van geweld (victimisatie) gaat het om zaken als diefstal, straatroof, fysieke of emotionele mishandeling, seksueel geweld, bedreigingen et cetera. Slechts een deel van de patiënten bespreekt dit geweld met hun hulpverlener. Hulpverleners hebben hier dan ook vaak maar een beperkt zicht op. Verder ervaren hulpverleners de nodige handelingsverlegenheid wanneer uiteenlopende vormen van victimisatie van GGZ-cliënten vragen om een adequate reactie.

Dit congres wordt georganiseerd door NWO ter afsluiting van het programma ‘Geweld tegen psychiatrische patiënten’ dat sinds 2009 in drie rondes door NWO is uitgevoerd. Binnen dit programma zijn 12 omvangrijke onderzoeks- en innovatieprojecten uitgevoerd, met als doelstelling om het slachtofferschap van psychiatrische patiënten te verminderen.

Tijdens dit congres komen uiteenlopende thema’s aan bod. Er wordt door toonaangevende sprekers ingegaan op de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van victimisatie, met inbreng van ervaringsdeskundigen.
De resultaten uit epidemiologische studies bieden zicht op de omvang van het probleem en daarbij geldende risicofactoren. Het grootste deel van de dag staat in het teken van interventiestrategieën, gericht op preventie, vroegtijdige onderkenning en behandeling van de negatieve gevolgen van victimisatie. In workshops komen deze interventies aan de orde. De interventies zijn ontwikkeld voor verschillende doelgroepen, waaronder EPA-patiënten, patiënten met een dubbele diagnose, forensische patiënten, patiënten met een depressieve stoornis en cliënten met een verstandelijke beperking. De inhoud, de praktische toepassing en de effecten van deze interventies krijgen ruim aandacht. Beleidsmatige aspecten die bijdragen aan vermindering van victimisatie van psychiatrische patiënten komen eveneens ter sprake.

Accreditatie toegekend:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) 5 punten
LV POH-GGZ 5 punten

Accreditatie voor dit congres wordt aangevraagd bij:
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
Accreditatiebureau – FGzPt
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
Register Vaktherapie

Doelgroep
Professionals, managers, beleidsmedewerkers en bestuurders uit diverse sectoren van de GGZ, het welzijnswerk, jeugdzorg, justitie, politie en gemeentelijke diensten die in hun werkpraktijk in aanraking komen met het thema Geweld tegen psychiatrische patiënten.

Locatie
Congrescentrum De Doelen, Rotterdam
(Ingang Willem Burger Zaal)
Schouwburgplein 50
3012 CL Rotterdam

Kosten
De kosten bedragen €195,-. Studenten niet werkzaam voor een GGZ instelling kunnen een korting van 20% aanvragen via het inschrijfformulier Studenten. Voor de doelgroep ervaringsdeskundige(n) (en diens familie), zonder voldoende middelen om de congreskosten zelf op te brengen, zijn er door het bestuur van Sympopna 50 kaarten beschikbaar gesteld à € 40,- per persoon. ED-ers, werkzaam voor een GGZ instelling, vragen wij om een verzoek in te dienen bij de betreffende instelling om te kunnen deelnemen.

INFORMATIE
Congressecretariaat Stichting Sympopna
Postbus 14109, 3508 SE Utrecht
Tel. 06 – 83191953
Email: info@sympopna.nl
Meer informatie en aanmelden: www.sympopna.nl

Recommended For You

About the Author: GZP Redactie

1
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: medische informatie wordt niet gegeven. Misbruik van dit mobiele nummer wordt bestraft met een blokkade.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Gezondheidszorgportaal.nl
Powered by