Na het succesvolle eerste congres over het thema Existentie en Zingeving in de GGZ, organiseert Sympopna nu een vervolg hierop. Er wordt onder meer ingegaan op het lijden van de cliënt in de GGZ en de existentiële en zingevingszorgvragen die hieruit voortkomen. Ook wordt ingegaan op de macht en onmacht van professionals om met deze zorgvragen om te gaan. En hoe kunnen we deze inzichten vertalen naar passend professioneel handelen?

Tagged: