Hoogsensitiviteit, een begrip dat in de volksmond de nodige bekendheid geniet, al dan niet gestaafd door de wetenschap. Maar wat zeggen recente wetenschappelijke inzichten nu over het begrip hoogsensitiviteit? En wat is de betekenis ervan voor de praktijk van de GGZ en Pedagogiek? Tijdens dit congres op 21 juni 2019 worden wetenschappelijke inzichten gepresenteerd en wordt er vooral ingegaan op de praktische implicaties voor de diagnostiek en behandeling/begeleiding.

Meer informatie over dit congres en inschrijven.