Sterk verband gevonden tussen slaapproblemen en ADHD-symptomen in 1-jarige follow-up studie

Slapeloosheid, Restless Leg Syndrome en frequent snurken lijken belangrijke voorspellers te zijn van daaropvolgende ADHD-symptomen. Dit blijkt uit een 1-jarige follow-up studie waarin die verbanden zijn onderzocht in een grote steekproef van ruim 7000 adolescenten. Het bleef tot nu toe…Read more

Methylfenidaat en atomoxetine beide effectief in verbeteren van sociale aanpassing van jongeren met ADHD

Zowel methylfenidaat als atomoxetine zijn vergelijkbaar effectief bij het verbeteren van sociale aanpassing bij jongeren met ADHD, inclusief schoolfuncties en relaties met leeftijdgenoten. Dit blijkt uit onderzoek gepubliceerd in Journal of Child and Adolescent Psychofarmacology.Read more

‘Detoxen’ van sociale media verbetert het welzijn niet.

Het lijkt nu meer in de mode dan ooit: 'afkicken' van je smartphone, tablet en digitale media. Aan de basis van deze trend ligt de veronderstelling dat het gebruik van digitale apparaten - en met name op sociale media -…Read more
wave

Antidepressiva als slaapmedicatie?

Voor zover onderzocht blijkt er onvoldoende bewijs voor de werkzaamheid van antidepressiva als behandeloptie voor slaapstoornissen. Voor slechts een enkel antidepressivum geldt dat ze enig positief effect hebben op slaapuitkomstmaten. Circa 23 minuten meer totale slaaptijd of circa 15 minuten…Read more

Yoga evolueert “van rage naar evidence-based interventie” voor psychische stoornissen

Yoga bestaande uit fysieke (houdings)oefeningen en ademhalingstechnieken kan volgens nieuw onderzoek ook erg nuttig zijn bij het verbeteren van symptomen van depressie en angst bij patiënten met een depressieve stoornis. Dit blijkt uit nieuw onderzoek waarvan de resultaten zijn gepubliceerd…Read more

Autisme, psychose of beide? Complexe patiëntpresentaties ontrafeld.

Autismespectrumstoornissen (ASS) en stoornissen in het schizofreniespectrum komen samen in verhoogde aantallen voor.  Hoewel diagnostisch verschillend, delen beide aandoeningen meerdere klinische kenmerken en genetische risicofactoren. Dit artikel beschrijft de epidemiologische kenmerken en klinische manifestaties van psychose bij personen met ASS, en…Read more
wave

Invloed van alcoholgebruik en andere factoren tijdens zwangerschap en het risico op ADHD in de kindertijd

In een nieuw Deens cohortonderzoek is geen bewijs gevonden dat alcoholgebruik in de vroege zwangerschap geassocieerd is met het risico op ADHD bij de kinderen. In een eerder gepubliceerde meta-analyse (San Martin Porter et al., 2019) werd ook al geen…Read more

Neurale correlaties tussen dyslexie en ADHD

Zijn er gedeelde neurale correlaties tussen dyslexie en ADHD? Deze meta-analyse is de eerste studie die overlap tussen grijze-stofverschillen in dyslexie en ADHD analyseert.Read more

Ook mensen met autisme mogen vanaf nu psychostimulantia gebruiken in het verkeer

Psychostimulantia – zoals bijvoorbeeld methylfenidaat en dexamfetamine– zijn vanaf nu ook toegestaan in het verkeer voor mensen met een autisme-diagnose. De zogeheten Regeling eisen geschiktheid 2000 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is op 22 november gepubliceerd in de…Read more
wave

Verpleegkundigen en verzorgenden zien nog geen verbetering in terugdringen van administratielast

De registratielast onder verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten blijft onverminderd groot. Mede naar aanleiding van de V&VN-actiedag #meerzorgminderpapier op 20 november 2017 lanceerde het kabinet het actieplan ‘(Ont)regel de zorg’ om de bureaucratie in de zorg terug te dringen. Dat en andere initiatieven leveren in de praktijk helaas…Read more
1
Hulp nodig?
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: Deze functie is bedoeld voor communicatie tussen een websitebezoeker en de redactie. Dit kan zowel een zorgprofessional als een patiënt zijn. Echter, er wordt geen medische informatie of advies gegeven.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Kennisblog
Powered by